• Ymunwch â’n Seminar yn gofod3

  by Tania Russell-Owen | 25th Meh 2021

  Bydd ProMo-Cymru yn rhoi cyflwyniad yn gofod3 ar Orffennaf 1af yn trafod sut mae’r trydydd sector yn gallu adeiladu gwasanaeth digidol gwell gan ddefnyddio proses Cynllunio sydd yn Canolbwyntio ar…

 • Yn Cyflwyno Charlie – Cynllun Kickstart

  by Halyna Soltys | 7th Meh 2021

  Hoffwn eich cyflwyno i’n haelod staff Kickstart newydd, Charles Fender. Mae ProMo-Cymru yn cefnogi datblygu sgiliau pobl ifanc ac yn helpu i dyfu talent newydd. Dyma gyfle i gyflwyno Charlie,…

 • Yn cyflwyno Hallie – Cynllun Kickstart

  by Halyna Soltys | 2nd Meh 2021

  Hoffwn eich cyflwyno i’n haelod staff Kickstart newydd, Halyna (Hallie) Soltys. Mae ProMo-Cymru yn cefnogi datblygu sgiliau pobl ifanc ac yn helpu i dyfu talent newydd. Dyma gyfle i gyflwyno…

 • Meddwl Ymlaen

  by Nathan Williams | 26th Mai 2021

  Yn gynnar yn 2020 dechreuodd tîm o bobl ifanc weithio gyda Chronfa Gymuendol y Loteri Genedlaethol. Y bwriad oedd adnabod sut mae ariannu’r Loteri Genedlaethol yn gallu cael yr effaith…

 • Cyflwyno Shazia

  by Shazia Ali | 19th Ebr 2021

  Mae ProMo-Cymru yn cefnogi datblygiad sgiliau pobl ifanc ac yn helpu i dyfu talent newydd. Dyma gyflwyno Shazia, sydd yn archwilio ei diddordebau mewn cyfryngau cymdeithasol ac yn ehangu ei…

 • Cyfle Swydd: Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

  by Andrew Collins | 18th Ion 2021

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell GymorthSwyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartrefCyflog: £22,721 y flwyddyn Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth gwybodaeth, cyngor, cymorth ac eiriolaeth…

 • Mae Bywydau Du o Bwys

  by Nathan Williams | 4th Gor 2020

  Mae ProMo-Cymru yn credu bod Bywydau Du o Bwys. Mae ProMo wedi gweithio gyda sawl person ifanc du; maent wedi bod yn gymorth i siapio ein sefydliad. Mae pobl ifanc…

 • Defnyddio’r Awyr i Gynhesu’r EVI

  by Tania Russell-Owen | 24th Mai 2019

  Mewn oes pan mae arbed arian a bod yn ymwybodol o’ch ôl-troed carbon yn bwysicach nac erioed, mae Institiwt Glyn Ebwy wedi cael gweddnewidiad egni effeithlon ei hun. Rydym eisoes…

 • Effeithlonrwydd Ynni’r EVi: Goleuo Godidog

  by Tania Russell-Owen | 3rd Mai 2019

  Mae Institiwt Glyn Ebwy wedi bod yn fwrlwm o weithgareddau’n ddiweddar wrth i waith effeithlonrwydd ynni ddigwydd yn yr adeilad diolch i arian gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi sydd…