• Croeso Molly

  by ProMo Cymru | 30th Ebr 2024

  Mae ProMo Cymru yn falch iawn o groesawu Molly Brown i’r tîm fel Dylunydd Cyfryngau Digidol ac Animeiddiwr Iau ar interniaeth â thâl. Mae Molly yng nghanol ei hail flwyddyn…

 • Croeso Simran

  by Tania Russell-Owen | 5th Maw 2024

  Mae ProMo Cymru yn hapus iawn i groesawu Simran Sandhu fel ein Swyddog Datblygu Cyllid newydd! Cychwynnodd siwrne Simran gyda ProMo Cymru yn 2018, gyda rôl profiad gwaith o fewn…

 • Adlewyrchu ar Brosiectau a Gwasanaethau 2023

  by ProMo Cymru | 27th Chw 2024

  Roedd 2023 yn flwyddyn brysur yn ProMo Cymru – buom yn gweithio ar lawer o brosiectau gwahanol yn ystod y flwyddyn. Gobeithiwn y gallwn barhau â’r gwaith gwych yma yn…

 • Croeso Ffion

  by ProMo Cymru | 12th Chw 2024

  Mae ProMo Cymru yn hapus iawn i groesawu Ffion Powell fel ein Swyddog Cyllid a Datblygu newydd! Mae gan Ffion brofiad helaeth yn y maes gwerthu, ble mae wedi rhagori…

 • Croeso Joe

  by ProMo Cymru | 12th Chw 2024

  Mae ProMo Cymru yn hapus iawn i groesawu Joe Williams fel ein Swyddog Prosiectau Digidol newydd! Mae gan Joe flynyddoedd o brofiad yn gweithio yn y trydydd sector, yn cysylltu…

 • [Wedi cau] Swyddog Cyllid a Datblygu

  by Andrew Collins | 8th Tach 2023

  Cyfle cyffrous i ymuno â’r tîm ProMo-Cymru fel Swyddog Cyllid a Datblygu.  Swyddog Cyllid a DatblyguLlawn amser (35 awr yr wythnos)Opsiwn gweithio’n rhan amser/rhannu swyddCyflog £24,410 – £29,250Cytundeb parhaol (yn…

 • [Wedi cau] Swyddog Prosiectau Digidol 

  by Andrew Collins | 8th Tach 2023

  Cyfle cyffrous i ymuno â’r tîm ProMo-Cymru fel Swyddog Prosiectau Digidol.  Swyddog Prosiectau Digidol 35 awr yr wythnos Cyflog £24,410 – £29,250Cytundeb parhaol (yn amodol ar gyllid)   Gwybodaeth am ProMo-Cymru  Mae ProMo-Cymru…