• [Wedi cau] Swyddog Cyllid a Datblygu

  by Andrew Collins | 8th Tach 2023

  Cyfle cyffrous i ymuno â’r tîm ProMo-Cymru fel Swyddog Cyllid a Datblygu.  Swyddog Cyllid a DatblyguLlawn amser (35 awr yr wythnos)Opsiwn gweithio’n rhan amser/rhannu swyddCyflog £24,410 – £29,250Cytundeb parhaol (yn…

 • [Wedi cau] Swyddog Prosiectau Digidol 

  by Andrew Collins | 8th Tach 2023

  Cyfle cyffrous i ymuno â’r tîm ProMo-Cymru fel Swyddog Prosiectau Digidol.  Swyddog Prosiectau Digidol 35 awr yr wythnos Cyflog £24,410 – £29,250Cytundeb parhaol (yn amodol ar gyllid)   Gwybodaeth am ProMo-Cymru  Mae ProMo-Cymru…

 • Cwrs am ddim: Cynllunio Gwasanaethau Digidol 

  by Sarah Namann | 11th Awst 2023

  Rydym yn cynnal cwrs am ddim ar gyfer sefydliadau’r trydydd sector yng Nghymru. Bwriad y cwrs yw darparu’r cyfranogwyr gyda’r wybodaeth a’r sgiliau i gynllunio gwasanaethau digidol sy’n canolbwyntio ar…

 • Croeso i Lucy

  by ProMo Cymru | 14th Maw 2023

  Mae ProMo-Cymru yn falch iawn i groesawu Lucy Palmer fel ein Cynorthwyydd Marchnata Digidol. Bydd yn ein helpu i siarad gyda mwy o bobl ifanc a rheoli ein presenoldeb cynyddol…

 • Llwyddiant ProMo yn Ail-dendro am Linell Gymorth Meic

  by Tania Russell-Owen | 22nd Medi 2022

  Mae ProMo-Cymru yn falch o gyhoeddi ein bod wedi derbyn y cytundeb i gynnal y gwasanaeth llinell gymorth Meic, wedi ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru am hyd at £2.3 miliwn…

 • Croeso Sue

  by Megan Lewis | 6th Gor 2022

  Mae Sue yn ymuno fel Rheolwr Mentrau Cymdeithasol. Mae’n Rheolwr Gweithredoedd profiadol gyda hanes llwyddiannus yn y trydydd sector a manwerthu gyda chymwysterau Arweinyddiaeth a Rheoli. Mae ganddi brofiad mewn…

 • Dychmygu’r Dyfodol – Aduniad ProMo-Cymru 

  by promocymru_admin | 21st Meh 2022

  Casglodd staff ProMo-Cymru at ei gilydd fel tîm cyfan am y tro cyntaf ers cyn y pandemig i rannu syniadau, i dreulio amser yng nghwmni ei gilydd ac i ddychmygu’r…

 • Cynllunio Gwasanaethau Digidol

  by Sarah Namann | 16th Mai 2022

  Rydym yn cynnal cwrs modwlar am ddim ar gyfer sefydliadau trydydd sector yng Nghymru. Bwriad y cwrs ydi darparu’r cyfranogwyr gyda’r wybodaeth a’r sgiliau i gynllunio gwasanaethau digidol sy’n canolbwyntio…