• Croeso i Lucy

  by ProMo Cymru | 14th Maw 2023

  Mae ProMo-Cymru yn falch iawn i groesawu Lucy Palmer fel ein Cynorthwyydd Marchnata Digidol. Bydd yn ein helpu i siarad gyda mwy o bobl ifanc a rheoli ein presenoldeb cynyddol…

 • Llwyddiant ProMo yn Ail-dendro am Linell Gymorth Meic

  by Tania Russell-Owen | 22nd Medi 2022

  Mae ProMo-Cymru yn falch o gyhoeddi ein bod wedi derbyn y cytundeb i gynnal y gwasanaeth llinell gymorth Meic, wedi ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru am hyd at £2.3 miliwn…

 • Croeso Sue

  by Megan Lewis | 6th Gor 2022

  Mae Sue yn ymuno fel Rheolwr Mentrau Cymdeithasol. Mae’n Rheolwr Gweithredoedd profiadol gyda hanes llwyddiannus yn y trydydd sector a manwerthu gyda chymwysterau Arweinyddiaeth a Rheoli. Mae ganddi brofiad mewn…

 • Dychmygu’r Dyfodol – Aduniad ProMo-Cymru 

  by promocymru_admin | 21st Meh 2022

  Casglodd staff ProMo-Cymru at ei gilydd fel tîm cyfan am y tro cyntaf ers cyn y pandemig i rannu syniadau, i dreulio amser yng nghwmni ei gilydd ac i ddychmygu’r…

 • Cynllunio Gwasanaethau Digidol

  by Sarah Namann | 16th Mai 2022

  Rydym yn cynnal cwrs modwlar am ddim ar gyfer sefydliadau trydydd sector yng Nghymru. Bwriad y cwrs ydi darparu’r cyfranogwyr gyda’r wybodaeth a’r sgiliau i gynllunio gwasanaethau digidol sy’n canolbwyntio…

 • Cwrs Cynllunio Gwasanaethau Digidol Ieuenctid DesYIgn

  by Nathan Williams | 27th Ion 2022

  Disgrifiad Mae Cynllunio Gwasanaethau Ieuenctid Digidol yn gwrs ymarferol o gefnogaeth sydd â’r nod o rymuso sefydliadau ieuenctid trydydd sector Cymru i drawsffurfio gwasanaethau yn ddigidol gan ddefnyddio’r fethodoleg Cynllunio…

 • Ymunwch â’n Seminar yn gofod3

  by Tania Russell-Owen | 25th Meh 2021

  Bydd ProMo-Cymru yn rhoi cyflwyniad yn gofod3 ar Orffennaf 1af yn trafod sut mae’r trydydd sector yn gallu adeiladu gwasanaeth digidol gwell gan ddefnyddio proses Cynllunio sydd yn Canolbwyntio ar…

 • Yn Cyflwyno Charlie – Cynllun Kickstart

  by Halyna Soltys | 7th Meh 2021

  Hoffwn eich cyflwyno i’n haelod staff Kickstart newydd, Charles Fender. Mae ProMo-Cymru yn cefnogi datblygu sgiliau pobl ifanc ac yn helpu i dyfu talent newydd. Dyma gyfle i gyflwyno Charlie,…

 • Yn cyflwyno Hallie – Cynllun Kickstart

  by Halyna Soltys | 2nd Meh 2021

  Hoffwn eich cyflwyno i’n haelod staff Kickstart newydd, Halyna (Hallie) Soltys. Mae ProMo-Cymru yn cefnogi datblygu sgiliau pobl ifanc ac yn helpu i dyfu talent newydd. Dyma gyfle i gyflwyno…