• Cynllunio Gwasanaethau Digidol

  by Sarah Namann | 16th Mai 2022

  Rydym yn cynnal cwrs modwlar am ddim ar gyfer sefydliadau trydydd sector yng Nghymru. Bwriad y cwrs ydi darparu’r cyfranogwyr gyda’r wybodaeth a’r sgiliau i gynllunio gwasanaethau digidol sy’n canolbwyntio…

 • Cwrs Cynllunio Gwasanaethau Digidol Ieuenctid DesYIgn

  by Nathan Williams | 27th Ion 2022

  Disgrifiad Mae Cynllunio Gwasanaethau Ieuenctid Digidol yn gwrs ymarferol o gefnogaeth sydd â’r nod o rymuso sefydliadau ieuenctid trydydd sector Cymru i drawsffurfio gwasanaethau yn ddigidol gan ddefnyddio’r fethodoleg Cynllunio…

 • Ymunwch â’n Seminar yn gofod3

  by Tania Russell-Owen | 25th Meh 2021

  Bydd ProMo-Cymru yn rhoi cyflwyniad yn gofod3 ar Orffennaf 1af yn trafod sut mae’r trydydd sector yn gallu adeiladu gwasanaeth digidol gwell gan ddefnyddio proses Cynllunio sydd yn Canolbwyntio ar…

 • Yn Cyflwyno Charlie – Cynllun Kickstart

  by Halyna Soltys | 7th Meh 2021

  Hoffwn eich cyflwyno i’n haelod staff Kickstart newydd, Charles Fender. Mae ProMo-Cymru yn cefnogi datblygu sgiliau pobl ifanc ac yn helpu i dyfu talent newydd. Dyma gyfle i gyflwyno Charlie,…

 • Yn cyflwyno Hallie – Cynllun Kickstart

  by Halyna Soltys | 2nd Meh 2021

  Hoffwn eich cyflwyno i’n haelod staff Kickstart newydd, Halyna (Hallie) Soltys. Mae ProMo-Cymru yn cefnogi datblygu sgiliau pobl ifanc ac yn helpu i dyfu talent newydd. Dyma gyfle i gyflwyno…

 • Meddwl Ymlaen

  by Nathan Williams | 26th Mai 2021

  Yn gynnar yn 2020 dechreuodd tîm o bobl ifanc weithio gyda Chronfa Gymuendol y Loteri Genedlaethol. Y bwriad oedd adnabod sut mae ariannu’r Loteri Genedlaethol yn gallu cael yr effaith…

 • Cyflwyno Shazia

  by Shazia Ali | 19th Ebr 2021

  Mae ProMo-Cymru yn cefnogi datblygiad sgiliau pobl ifanc ac yn helpu i dyfu talent newydd. Dyma gyflwyno Shazia, sydd yn archwilio ei diddordebau mewn cyfryngau cymdeithasol ac yn ehangu ei…

 • [Wedi cau] Cyfle Swydd: Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

  by Andrew Collins | 18th Ion 2021

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell GymorthSwyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartrefCyflog: £22,721 y flwyddyn Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth gwybodaeth, cyngor, cymorth ac eiriolaeth…

 • Mae Bywydau Du o Bwys

  by Nathan Williams | 4th Gor 2020

  Mae ProMo-Cymru yn credu bod Bywydau Du o Bwys. Mae ProMo wedi gweithio gyda sawl person ifanc du; maent wedi bod yn gymorth i siapio ein sefydliad. Mae pobl ifanc…