• O Gymru i Catalunya: Archwilio Mentrau Ieuenctid Dramor

  by ProMo Cymru | 11th Ion 2024

  Bu tri aelod o’n tîm ar daith astudio gyffrous i Gatalonia yn ddiweddar gyda chyd gynrychiolwyr o Fwrdd Gweithredu Strategaeth Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru (yn cynrychioli ProMo Cymru, CWVYS a…

 • Cwrs Cynllunio Gwasanaethau Digidol Ieuenctid DesYIgn

  by Nathan Williams | 27th Ion 2022

  Disgrifiad Mae Cynllunio Gwasanaethau Ieuenctid Digidol yn gwrs ymarferol o gefnogaeth sydd â’r nod o rymuso sefydliadau ieuenctid trydydd sector Cymru i drawsffurfio gwasanaethau yn ddigidol gan ddefnyddio’r fethodoleg Cynllunio…

 • Rhannu Sgiliau Gwaith Ieuenctid Digidol Gydag Ewrop

  by Tania Russell-Owen | 21st Tach 2018

  Yr wythnos hon byddem yn croesawu cynrychiolwyr Llywodraeth Catalonia i’n swyddfeydd. Maent yn ymweld i ddysgu mwy am sut mae ProMo-Cymru yn cyfathrebu ar-lein. Trefnwyd yr ymweliad yn dilyn sgwrs…

 • I Ddod: Diwrnod Agored ProMo-Cymru

  by Tania Russell-Owen | 26th Medi 2018

  Mae yna gyffro mawr ym Mhencadlys ProMo-Cymru ar hyn o bryd wrth i ni baratoi ar gyfer ein Diwrnod Agored dydd Gwener, 28 Medi 2018. Rydym yn edrych ymlaen at…

 • Hyfforddiant Ffilm: Creu Fideo Cerddoriaeth

  by Tania Russell-Owen | 5th Gor 2018

  Yn ddiweddar bu ProMo-Cymru yn datblygu cwrs hyfforddi ffilm i gysylltu gyda 25 o bobl ifanc anodd eu cyrraedd yng Nghaerdydd. Y bwriad oedd datblygu cwrs sydd yn adlewyrchu diddordebau’r…