• Tudalennau ‘Cael Help’ Newydd i Meic

  by Halyna Soltys | 31st Ion 2024

  Mewn tirwedd ddigidol sydd wastad yn newid, mae Meic yn ymdrechu i sicrhau bod gwybodaeth yn hawdd i’w ddarganfod er mwyn cefnogi lles plant a phobl ifanc Cymru. Prosiect datblygu…

 • Llwyddiant ProMo yn Ail-dendro am Linell Gymorth Meic

  by Tania Russell-Owen | 22nd Medi 2022

  Mae ProMo-Cymru yn falch o gyhoeddi ein bod wedi derbyn y cytundeb i gynnal y gwasanaeth llinell gymorth Meic, wedi ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru am hyd at £2.3 miliwn…

 • Rhannu Negeseuon Diogelwch Hanfodol

  by Tania Russell-Owen | 15th Meh 2021

  Ers sawl blynedd bellach mae’r llinell gymorth Meic, sydd yn cael ei redeg gan ProMo-Cymru, wedi bod yn cymryd rhan yn Criw Craff, digwyddiad sydd yn teithio i ysgolion i…

 • [Wedi cau] Cyfle Swydd: Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

  by Andrew Collins | 18th Ion 2021

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell GymorthSwyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartrefCyflog: £22,721 y flwyddyn Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth gwybodaeth, cyngor, cymorth ac eiriolaeth…

 • [Wedi cau] Cyfle Swydd: Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

  by Andrew Collins | 19th Awst 2020

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (llawn amser, rhan amser) Swyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartref Cyflog: £22,221 y flwyddyn Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell…

 • Adnoddau Covid Meic Mewn Pecyn Iechyd Meddwl

  by Tania Russell-Owen | 24th Meh 2020

  Mae Meic, y llinell gymorth i blant a phobl ifanc sydd yn cael ei gynnal gan ProMo-Cymru, wedi ei gynnwys fel adnodd mewn Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl datblygwyd gan Lywodraeth…

 • Astudiaeth Achos – Pili-pala

  by Tania Russell-Owen | 13th Rhag 2019

  Mae mynd at waith yn greadigol, yn agored ac yn gyson yn hollbwysig i ProMo-Cymru. Mae’r rhinweddau hyn yn allweddol i sicrhau ein bod yn darparu gwaith yn well a…

 • Negeseuo Sydyn: Y Modd Cysylltu Dewisol

  by Thomas Morris | 26th Tach 2018

  Mae ymchwil i’r ffordd mae plant a phobl ifanc yn cysylltu ag un o wasanaethau llinell cymorth ProMo-Cymru yn dangos bod cynnydd mewn poblogrwydd cysylltu trwy Negeseuo Sydyn (IM) Integredig….

 • I Ddod: Diwrnod Agored ProMo-Cymru

  by Tania Russell-Owen | 26th Medi 2018

  Mae yna gyffro mawr ym Mhencadlys ProMo-Cymru ar hyn o bryd wrth i ni baratoi ar gyfer ein Diwrnod Agored dydd Gwener, 28 Medi 2018. Rydym yn edrych ymlaen at…

 • Enillwyr Cyfathrebiad Marchnata Gorau

  by Tania Russell-Owen | 22nd Meh 2018

  Mae ProMo-Cymru yn falch iawn o dderbyn Gwobr Cyfathrebiad Marchnata Gorau am ymgyrch datblygwyd ar gyfer y llinell gymorth Meic. Roedd Pili–pala yn fideo wedi’i greu ar ddechrau’r flwyddyn i…