Croeso Simran

by Tania Russell-Owen | 5th Maw 2024

Mae ProMo Cymru yn hapus iawn i groesawu Simran Sandhu fel ein Swyddog Datblygu Cyllid newydd!

Cychwynnodd siwrne Simran gyda ProMo Cymru yn 2018, gyda rôl profiad gwaith o fewn tîm yr adran Cyfrifeg a Chyllid.

Yn dilyn graddio o Brifysgol Caerfaddon gyda gradd mewn Cyfrifeg a Chyllid  yn 2022, bu Simran yn gweithio fel Rheolwr Cynnyrch mewn cwmni nwyddau tŷ cyn dewis dychwelyd i ProMo a thrawsnewid yn ôl i’r maes cyllid ym mis Rhagfyr 2023.

“Rwy’n gyffrous i fod yn rhan o ddatblygiad ariannol ProMo a dysgu sut i ddefnyddio systemau ac adroddiadau digidol i gynyddu effeithlonrwydd. Mae delio â sefydliad sydd â dau endid gwahanol yn her yr wyf yn edrych ymlaen at ddysgu mwy amdani,” meddai Simran.

“Rwyf wedi cael croeso cynnes iawn yn ôl yn ProMo ac mae’r gefnogaeth y mae pawb wedi’i ddangos wedi bod yn amhrisiadwy. Nid oes dau ddiwrnod yr un fath, ac mae amrywiaeth y cyfleoedd yn braf.”

Croeso i’r tîm Simran!