Llogi Ystafelloedd

Wedi’i leoli yng nghanol Bae Caerdydd, mae gan ProMo-Cymru sawl ystafell 
i’w logi ar gyfer eich holl anghenion gweithdai, seminarau, cyfweliadau, cyfarfodydd neu hyfforddiant.

Gallem hefyd ddarparu lluniaeth, bwffe, taflunydd, bwrdd gwyn, siart troi a WiFi. Rydym ychydig funudau ar droed o orsaf trên Bae Caerdydd a safleoedd Bws Caerdydd, neu 25 munud o daith ar droed o orsaf drên Caerdydd Canolog.

Lawrlwythwch ein llyfryn yma