Croeso Molly

by ProMo Cymru | 30th Ebr 2024

Mae ProMo Cymru yn falch iawn o groesawu Molly Brown i’r tîm fel Dylunydd Cyfryngau Digidol ac Animeiddiwr Iau ar interniaeth â thâl.

Mae Molly yng nghanol ei hail flwyddyn yn astudio Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudiad yn y brifysgol ar hyn o bryd. Gyda phrofiad animeiddio 2D a 3D, VFX a dylunio graffeg, mae Molly yn dod a sgiliau gwerthfawr i’r tîm ac yn awyddus i ehangu ei ymwybyddiaeth o’r diwydiant cynhyrchu cyfryngau.

A young female with brown hair and a charcoal grey long sleeve top stands infront of a black background.

Mae rôl Molly ar ein tîm Cyfryngau yn cynnwys:

– Creu dyluniadau ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a deunyddiau wedi’u hargraffu
– Helpu gyda sawl agwedd o gynhyrchu cyfryngau
– Cyfrannu at raffeg symud a phrosiectau animeiddio
– Cynorthwyo yn ein gweithdai a sesiynau hyfforddiant.

“Rwyf wrth fy modd yn cael bod yn rhan o dîm ProMo Cymru ac i gael cyfrannu i’r holl brosiectau anhygoel mae’r sefydliad yn gweithio arnynt. Edrychaf ymlaen at ddysgu mwy am y diwydiant cynhyrchu cyfryngau ac i ddilyn fy angerdd dros olygu fideo a defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â chymunedau. Fy nod ar gyfer y dyfodol yw bod yn ddylunydd cyfryngau digidol!”

Croeso i’r tîm, Molly!