• Rydym yn Recriwtio Aelodau Bwrdd 

  gan Tania Russell-Owen | 09/11/2022

  Mae ProMo-Cymru yn chwilio am dri aelod bwrdd newydd.  Ydych chi’n chwilio am ffordd i wneud cyfraniad gwerthfawr i fywydau pobl ifanc a chymunedau yng Nghymru? Fyddech chi’n hoffi datblygu…

 • [Wedi cau] Cyfleoedd Swydd: Rolau Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 19/10/2022

  Mae gan ProMo-Cymru dri chyfle swydd i ymuno â’r Tîm Gweithredu Cymdeithasol, gan weithio ar draws llinellau cymorth lluosog. Wedi ei adnewyddu am 4 mlynedd arall, mae’r gwasanaeth arobryn Meic…

 • Dathlu Hanes Pobl Dduon a Chymru yn EVI

  gan Megan Lewis | 18/10/2022

  Ymunodd dros 70 o aelodau’r gymuned â ni yn ein Canolfan Cymunedol a Diwylliannol hanesyddol EVI i ddathlu rhan bwysig o hanes Cymru. wrth i ni gynnal Te Prynhawn a…

 • Yn Recriwtio: Tîm Prosiect Meddwl Ymlaen Gwent

  gan Halyna Soltys | 03/08/2022

  Mae ProMo-Cymru yn recriwtio staff ar gyfer y prosiect Meddwl Ymlaen Gwent. Gweledigaeth ProMo-Cymru Mae ProMo-Cymru yn gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn wybodus, yn cyfrannu, yn…

 • Croeso Sue

  gan Megan Lewis | 06/07/2022

  Mae Sue yn ymuno fel Rheolwr Mentrau Cymdeithasol. Mae’n Rheolwr Gweithredoedd profiadol gyda hanes llwyddiannus yn y trydydd sector a manwerthu gyda chymwysterau Arweinyddiaeth a Rheoli. Mae ganddi brofiad mewn…

 • Croeso Sian

  gan Megan Lewis | 06/07/2022

  Mae Sian yn ymuno gyda ni fel Rheolwr Canolfan yn ein canolfan Cymunedol a Diwylliannol, Institiwt Glynebwy (EVI). Mae gan Sian brofiad maith mewn datblygiad cymunedol ac wedi ei chymwysterau…