• Cwrs am ddim: Cynllunio Gwasanaethau Digidol 

  gan Sarah Namann | 11/08/2023

  Rydym yn cynnal cwrs am ddim ar gyfer sefydliadau’r trydydd sector yng Nghymru. Bwriad y cwrs yw darparu’r cyfranogwyr gyda’r wybodaeth a’r sgiliau i gynllunio gwasanaethau digidol sy’n canolbwyntio ar…

 • Cyfleoedd Swydd: Swyddog Datblygu Cyllid

  gan Andrew Collins | 01/08/2023

  Cyfle cyffrous i ymuno â thîm ProMo-Cymru fel Swyddog Datblygu Cyllid, yn cefnogi ac yn gwella ein swyddogaethau cyllid canolog a chefn swyddfa. Amdanom Ni: Mae ProMo-Cymru yn elusen gofrestredig…

 • Celf yng Nghanolfan Ieuenctid Gogledd Trelái

  gan ProMo Cymru | 21/07/2023

  Mae ProMo-Cymru wedi cael y pleser o weithio gyda phobl ifanc yng Nghanolfan Ieuenctid Gogledd Trelái, Caerdydd, yn ddiweddar. Cawsom ein comisiynu i greu murlun, ac roedd y canlyniadau yn…

 • Cynhadledd Lwyddiannus Dyfodol Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

  gan Halyna Soltys | 28/06/2023

  Sut olwg sydd ar ddyfodol gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc? Ar ddydd Iau, 8fed Mehefin, cyflwynodd ProMo-Cymru ac Adferiad Recovery gynhadledd ar-lein wedi’i gyd-gynhyrchu am ddyfodol cymorth iechyd meddwl…

 • Ymgyrch Chwareus Nid Amheus TheSprout

  gan Tania Russell-Owen | 03/04/2023

  Mae TheSprout, llwyfan gwybodaeth a blogio ar-lein i bobl ifanc sydd yn cael ei reoli gan ProMo-Cymru, wedi cyd-gynhyrchu ymgyrch iechyd rhywiol gyda chefnogaeth Tîm Ymestyn Allan Iechyd Rhywiol (SHOT):…

 • Croeso i Lucy

  gan ProMo Cymru | 14/03/2023

  Mae ProMo-Cymru yn falch iawn i groesawu Lucy Palmer fel ein Cynorthwyydd Marchnata Digidol. Bydd yn ein helpu i siarad gyda mwy o bobl ifanc a rheoli ein presenoldeb cynyddol…

 • Defnyddio Notion i reoli prosiectau dielw

  gan Tania Russell-Owen | 08/03/2023

  Rydym yn defnyddio Notion yn ProMo-Cymru fel ei bod yn haws i ddarganfod ffeiliau ac yn a symleiddio’r broses o reoli prosiectau. Rydym eisiau rhannu ein profiadau yn defnyddio’r offer…