• Manteisio ar Ffenomenon y Podlediad

  gan Thomas Morris | 06/03/2019

  Mae’r podlediad yn atgyfodi. Yn ganlyniad cyfres o ddamweiniau difyr yn y 00’au cynnar, mae fformat y podlediad wedi prifio ac yn cael ei dderbyn fel ffurf gyffredin o adloniant…

 • Cynyddu Effeithiolrwydd Egni Yn Yr EVi

  gan Nathan Williams | 15/02/2019

  Mae ProMo-Cymru yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi derbyn cyllid o £32,523 gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Mae hwn yn rhaglen gyllido Llywodraeth Cymru sydd yn cael…

 • Cyfle Swydd: Eiriolwr Gynghorwr Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 07/02/2019

  Mae ProMo-Cymru yn fenter gymdeithasol ac elusen sydd yn darparu datrysiadau datblygiad arloesol yn y sector gymdeithasol. Rydym yn arbenigo mewn cyfathrebu digidol ieuenctid a theulu, eiriolaeth plant ac adfywiad…

 • Profiad Gwirfoddoli Yn ProMo-Cymru

  gan Tania Russell-Owen | 05/02/2019

  Gwirfoddolais yn ProMo-Cymru gyda’r bwriad o wella fy mhortffolio ffotograffiaeth i fuddio fy mwriad gyrfa yn y dyfodol. Roeddwn yn ymwybodol o ProMo-Cymru yn barod, gyda syniad go dda o…

 • Dathlu Blwyddyn Gynhyrchiol Yn ProMo-Cymru

  gan Tania Russell-Owen | 16/01/2019

  Roedd 2018 yn un prysur yma yn ProMo-Cymru gyda llawer o bethau yn digwydd. Felly mae’n briodol i flog cyntaf 2019 gofio am yr holl bethau ddigwyddodd llynedd, yn ein…

 • Croesawu Gwestai o Gatalonia

  gan Tania Russell-Owen | 20/12/2018

  Cafwyd diwedd hyfryd i’r flwyddyn gan ProMo-Cymru eleni wrth i ni gynnal ymweliad deuddydd arbennig i westai gwadd o Lywodraeth Catalonia rhwng 22-24 Tachwedd 2018. Ymwelodd pedwar o uwch swyddogion…

 • Negeseuo Sydyn: Y Modd Cysylltu Dewisol

  gan Thomas Morris | 26/11/2018

  Mae ymchwil i’r ffordd mae plant a phobl ifanc yn cysylltu ag un o wasanaethau llinell cymorth ProMo-Cymru yn dangos bod cynnydd mewn poblogrwydd cysylltu trwy Negeseuo Sydyn (IM) Integredig….

 • Rhannu Sgiliau Gwaith Ieuenctid Digidol Gydag Ewrop

  gan Tania Russell-Owen | 21/11/2018

  Yr wythnos hon byddem yn croesawu cynrychiolwyr Llywodraeth Catalonia i’n swyddfeydd. Maent yn ymweld i ddysgu mwy am sut mae ProMo-Cymru yn cyfathrebu ar-lein. Trefnwyd yr ymweliad yn dilyn sgwrs…

 • Gwrando ar Farn Tenantiaid

  gan Tania Russell-Owen | 25/10/2018

  Mae ProMo-Cymru yn falch o gael gweithio ar ddau brosiect newydd gyda Chymdeithasau Tai arweiniol Cymru a’u tenantiaid. Byddem yn gweithio gyda Cadwyn a Cartrefi Cymoedd Merthyr. Mae nod craidd…