• Ymunwch â’n Seminar yn gofod3

  gan Tania Russell-Owen | 25/06/2021

  Bydd ProMo-Cymru yn rhoi cyflwyniad yn gofod3 ar Orffennaf 1af yn trafod sut mae’r trydydd sector yn gallu adeiladu gwasanaeth digidol gwell gan ddefnyddio proses Cynllunio sydd yn Canolbwyntio ar…

 • Rhannu Negeseuon Diogelwch Hanfodol

  gan Tania Russell-Owen | 15/06/2021

  Ers sawl blynedd bellach mae’r llinell gymorth Meic, sydd yn cael ei redeg gan ProMo-Cymru, wedi bod yn cymryd rhan yn Criw Craff, digwyddiad sydd yn teithio i ysgolion i…

 • Yn Cyflwyno Charlie – Cynllun Kickstart

  gan Halyna Soltys | 07/06/2021

  Hoffwn eich cyflwyno i’n haelod staff Kickstart newydd, Charles Fender. Mae ProMo-Cymru yn cefnogi datblygu sgiliau pobl ifanc ac yn helpu i dyfu talent newydd. Dyma gyfle i gyflwyno Charlie,…

 • Yn cyflwyno Hallie – Cynllun Kickstart

  gan Halyna Soltys | 02/06/2021

  Hoffwn eich cyflwyno i’n haelod staff Kickstart newydd, Halyna (Hallie) Soltys. Mae ProMo-Cymru yn cefnogi datblygu sgiliau pobl ifanc ac yn helpu i dyfu talent newydd. Dyma gyfle i gyflwyno…

 • Meddwl Ymlaen

  gan Nathan Williams | 26/05/2021

  Yn gynnar yn 2020 dechreuodd tîm o bobl ifanc weithio gyda Chronfa Gymuendol y Loteri Genedlaethol. Y bwriad oedd adnabod sut mae ariannu’r Loteri Genedlaethol yn gallu cael yr effaith…

 • Cyflwyno Shazia

  gan Shazia Ali | 19/04/2021

  Mae ProMo-Cymru yn cefnogi datblygiad sgiliau pobl ifanc ac yn helpu i dyfu talent newydd. Dyma gyflwyno Shazia, sydd yn archwilio ei diddordebau mewn cyfryngau cymdeithasol ac yn ehangu ei…

 • Cyfle Swydd: Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 18/01/2021

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell GymorthSwyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartrefCyflog: £22,721 y flwyddyn Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth gwybodaeth, cyngor, cymorth ac eiriolaeth…

 • CDPS Cymru

  gan Nathan Williams | 08/12/2020

  Roedd ProMo-Cymru yn hapus iawn i gael siarad gyda Chanolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol Cymru (CDPS) yn ddiweddar i glywed am eu dull Dylunio Gwasanaeth i ddylunio gwasanaethau cyhoeddus gwell. Hoffem…

 • Arolwg Pobl Ifanc Yn Arwain

  gan Nathan Williams | 22/10/2020

  Rydym wedi lansio arolwg yn gofyn beth sydd yn bwysig i bobl ifanc a pa newidiadau maent yn awyddus i weld yng Nghymru. Pwrpas gofyn y cwestiynau yma ydy i…