• Cyfle Swydd: Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 19/08/2020

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (llawn amser, rhan amser) Swyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartref Cyflog: £22,221 y flwyddyn Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell…

 • Mae Bywydau Du o Bwys

  gan Nathan Williams | 04/07/2020

  Mae ProMo-Cymru yn credu bod Bywydau Du o Bwys. Mae ProMo wedi gweithio gyda sawl person ifanc du; maent wedi bod yn gymorth i siapio ein sefydliad. Mae pobl ifanc…

 • Adnoddau Covid Meic Mewn Pecyn Iechyd Meddwl

  gan Tania Russell-Owen | 24/06/2020

  Mae Meic, y llinell gymorth i blant a phobl ifanc sydd yn cael ei gynnal gan ProMo-Cymru, wedi ei gynnwys fel adnodd mewn Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl datblygwyd gan Lywodraeth…

 • Cyfryngau Cymdeithasol Yng Nghyfnod Y Coronafirws

  gan Giulia Mammana | 25/03/2020

  Wrth weithio o adref, mae’n anodd canolbwyntio gyda’r holl newyddion a barnau yn cael eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol. Dim ond cip bach i weld beth sydd yn digwydd ac…

 • Cyfleoedd Ymddiriedolwyr yn ProMo-Cymru

  gan Tania Russell-Owen | 06/02/2020

  Ydych chi’n chwilio am ffordd i wneud cyfraniad gwerthfawr gyda phobl ifanc yng Nghymru? Fyddech chi’n hoffi cefnogi menter gymdeithasol sydd yn gweithio i greu gwasanaethau digidol arloesol a phrosiectau…

 • Pobl Ifanc yn Llunio Gwasanaethau Iechyd Meddwl

  gan Cindy Chen | 17/01/2020

  Mae ProMo-Cymru yn chwilio am sefydliadau i helpu hwyluso ymgynghoriadau gyda phobl ifanc i wella gwasanaethau iechyd meddwl sydd yn cael ei ddarparu ar eu rhan. Mae ProMo-Cymru a Hafal…

 • [Wedi cau] Swyddog Datblygu (EVI)

  gan Andrew Collins | 15/01/2020

  Swyddog Datblygu (EVI) Institiwt Glyn Ebwy Cyflog: £16,926 – £18,453 (pro-rata) Oriau gwaith: 25 awr yr wythnos (i’w weithio’n hyblyg) Byddech yn cefnogi’r tîm ac yn gweithredu datblygiad y rhaglenni…

 • Creu Cynnwys Hygyrch

  gan Arielle Tye | 10/01/2020

  Os ydym yn siarad am gynnwys, fideo yw’r ffurf fwyaf hygyrch. Mae’r ddelwedd symudol, ynghyd â’r clywedol ac is-deitlau, yn ogystal â nodweddion rhyngweithiol a hygyrchedd modern, yn gallu cysylltu…

 • Astudiaeth Achos – Pili-pala

  gan Tania Russell-Owen | 13/12/2019

  Mae mynd at waith yn greadigol, yn agored ac yn gyson yn hollbwysig i ProMo-Cymru. Mae’r rhinweddau hyn yn allweddol i sicrhau ein bod yn darparu gwaith yn well a…

 • Wyt ti’n 18-25 oed ac ar fin dechrau gwaith?

  gan Cindy Chen | 25/11/2019

  Mae ProMo-Cymru’n gweithio gydag Ieuenctid Cymru ar brosiect ‘Youth Checkpoints’ ar ran y Gwasanaeth Arian a Phensiynau. Nod y prosiect yw rhoi cyngor a chefnogaeth ar faterion ariannol i bobl…