• Croeso Simran

  gan Tania Russell-Owen | 05/03/2024

  Mae ProMo Cymru yn hapus iawn i groesawu Simran Sandhu fel ein Swyddog Datblygu Cyllid newydd! Cychwynnodd siwrne Simran gyda ProMo Cymru yn 2018, gyda rôl profiad gwaith o fewn…

 • Adlewyrchu ar Brosiectau a Gwasanaethau 2023

  gan ProMo Cymru | 27/02/2024

  Roedd 2023 yn flwyddyn brysur yn ProMo Cymru – buom yn gweithio ar lawer o brosiectau gwahanol yn ystod y flwyddyn. Gobeithiwn y gallwn barhau â’r gwaith gwych yma yn…

 • Croeso Ffion

  gan ProMo Cymru | 12/02/2024

  Mae ProMo Cymru yn hapus iawn i groesawu Ffion Powell fel ein Swyddog Cyllid a Datblygu newydd! Mae gan Ffion brofiad helaeth yn y maes gwerthu, ble mae wedi rhagori…

 • Croeso Joe

  gan ProMo Cymru | 12/02/2024

  Mae ProMo Cymru yn hapus iawn i groesawu Joe Williams fel ein Swyddog Prosiectau Digidol newydd! Mae gan Joe flynyddoedd o brofiad yn gweithio yn y trydydd sector, yn cysylltu…

 • Defnyddio Trello i Reoli Prosiectau

  gan ProMo Cymru | 02/02/2024

  Mae pob sefydliad dielw yn cael trafferth i drefnu pethau weithiau – bod hyn yn jyglo prosiectau, rheoli sawl tasg amrywiol gyda therfynau amser caeth, neu chwilio am wybodaeth mewn…