• Mainc i’r 21ain Ganrif

  gan Tania Russell-Owen | 16/10/2019

  Mae ProMo-Cymru wedi bod yn gweithio gyda Adfywio-Cymru i ddogfennu , ar fideo, y greadigaeth o Fainc Ddigidol ym Mhontypridd. Roedd gan Adfywio Cymru brosiect cyffrous ar y gweill gyda…

 • Ymgysylltu: Gwrando Ar Y Tenantiaid

  gan Cindy Chen | 07/08/2019

  Yn ddiweddar bu ProMo-Cymru yn cefnogi dau brosiect gyda chymdeithasau tai blaenllaw yng Nghymru a’u tenantiaid. Dros y 6 mis diwethaf rydym wedi bod yn gweithio gyda Cadwyn a Chartrefi…

 • Help Llaw i Fioamrywiaeth: Paradwys Trychfilod

  gan Thomas Morris | 29/03/2019

  Ar gychwyn gwanwyn bu grŵp o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn Gweithdy Gardd Wyllt yn Institiwt Glyn Ebwy. Bu’r criw yn creu gwestai trychfilod a bomiau hadau fydd yn…

 • Gofod Swyddfa i’w Rhentu ym Mae Caerdydd

  gan Tania Russell-Owen | 20/06/2019

  Chwilio am ofod swyddfa ym Mae Caerdydd bywiog mewn adeilad gyda sefydliadau o’r un meddylfryd? Mae gan ProMo-Cymru ofod i’w rhentu mewn swyddfeydd sydd newydd eu hailwampio. Mae ProMo-Cymru, elusen…

 • Defnyddio’r Awyr i Gynhesu’r EVI

  gan Tania Russell-Owen | 24/05/2019

  Mewn oes pan mae arbed arian a bod yn ymwybodol o’ch ôl-troed carbon yn bwysicach nac erioed, mae Institiwt Glyn Ebwy wedi cael gweddnewidiad egni effeithlon ei hun. Rydym eisoes…

 • Effeithlonrwydd Ynni’r EVi: Goleuo Godidog

  gan Tania Russell-Owen | 03/05/2019

  Mae Institiwt Glyn Ebwy wedi bod yn fwrlwm o weithgareddau’n ddiweddar wrth i waith effeithlonrwydd ynni ddigwydd yn yr adeilad diolch i arian gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi sydd…

 • Dod i Adnabod Ein Gwirfoddolwr EVS Daniele

  gan Tania Russell-Owen | 30/04/2019

  Dros y blynyddoedd mae 17 o wirfoddolwyr Ewropeaidd wedi dod trwy ddrysau ProMo-Cymru trwy’r cynllun EVS*. Maent yn gweithio i’r sefydliad am hyd at 12 mis, yn gwella sgiliau, dod yn…

 • Manteisio ar Ffenomenon y Podlediad

  gan Thomas Morris | 06/03/2019

  Mae’r podlediad yn atgyfodi. Yn ganlyniad cyfres o ddamweiniau difyr yn y 00’au cynnar, mae fformat y podlediad wedi prifio ac yn cael ei dderbyn fel ffurf gyffredin o adloniant…

 • Cynyddu Effeithlonrwydd Ynni’r EVi

  gan Nathan Williams | 15/02/2019

  Mae ProMo-Cymru yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi derbyn cyllid o £32,523 gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Mae hwn yn rhaglen gyllido Llywodraeth Cymru sydd yn cael…