• Staff Llinell Gymorth Sesiynol

  gan Andrew Collins | 24/06/2022

  Mae staff llinell gymorth sesiynol yno wrth gefn i wasanaethu ein llinellau cymorth ar draws ProMo-Cymru. Y brif linell gymorth yw Meic (i blant a phobl ifanc hyd at 25…

 • Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 24/06/2022

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (llawn amser/rhan amser)Swyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartrefCyflog: £23,471 Wedi ei adnewyddu am dymor 4 mlynedd arall, mae’r gwasanaeth arobryn Meic yn ehangu ac yn datblygu….

 • Dychmygu’r Dyfodol – Aduniad ProMo-Cymru 

  gan promocymru_admin | 21/06/2022

  Casglodd staff ProMo-Cymru at ei gilydd fel tîm cyfan am y tro cyntaf ers cyn y pandemig i rannu syniadau, i dreulio amser yng nghwmni ei gilydd ac i ddychmygu’r…

 • Cynllunio Gwasanaethau Digidol

  gan Sarah Namann | 16/05/2022

  Rydym yn cynnal cwrs modwlar am ddim ar gyfer sefydliadau trydydd sector yng Nghymru. Bwriad y cwrs ydi darparu’r cyfranogwyr gyda’r wybodaeth a’r sgiliau i gynllunio gwasanaethau digidol sy’n canolbwyntio…

 • Cwrs Cynllunio Gwasanaethau Digidol Ieuenctid DesYIgn

  gan Nathan Williams | 27/01/2022

  Disgrifiad Mae Cynllunio Gwasanaethau Ieuenctid Digidol yn gwrs ymarferol o gefnogaeth sydd â’r nod o rymuso sefydliadau ieuenctid trydydd sector Cymru i drawsffurfio gwasanaethau yn ddigidol gan ddefnyddio’r fethodoleg Cynllunio…

 • [Wedi cau] Staff Llinell Gymorth Sesiynol

  gan Andrew Collins | 17/01/2022

  Mae staff llinell gymorth sesiynol yno wrth gefn i wasanaethu ein llinellau cymorth ar draws ProMo-Cymru. Y brif linell gymorth yw Meic Cymru (i blant a phobl ifanc hyd at…

 • [Wedi cau] Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 17/01/2022

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (llawn amser/rhan amser)Swyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartrefCyflog: £22,721 (yn cael ei adolygu) Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth…

 • Ad-dalu Cyd-gynllunio

  gan Nathan Williams | 11/01/2022

  Fel Menter Gymdeithasol, rydym yn credu yn y gwerth cymdeithasol a ddaw o gyd-gynllunio gwasanaethau gyda phobl. Rydym o’r gred y dylid cydnabod a gwerthfawrogi profiadau bywyd pobl wrth gyd-gynllunio…

 • [Wedi cau] Swyddog Prosiectau Digidol

  gan Andrew Collins | 14/12/2021

  Swyddog Prosiectau Digidol 35 awr yr wythnosCyflog £22,721 – £27,776Cytundeb parhaol (yn amodol ar gyllid) Mae ProMo-Cymru yn gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn wybodus, wedi’u cysylltu…