• Cyfle Interniaeth: Ysgrifennwr Cynnwys Cymraeg Iau

  gan Tania Russell-Owen | 12/07/2024

  Yn galw ar holl grewyr cynnwys y dyfodol i ymuno â’n tîm! Wyt ti’n angerddol am ysgrifennu cynnwys? Mae gan ProMo Cymru gyfle 6 mis ar gyfer intern gyda thâl…

 • Cyflwyno Carfan Ein Rhaglen Cynllunio Gwasanaethau Digidol

  gan Tania Russell-Owen | 08/05/2024

  Dros yr ychydig wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn hyrwyddo Rhaglen Cynllunio Gwasanaeth Digidol 6-mis newydd. Rydym wedi gwahodd sefydliadau trydydd sector Cymru i wneud cais. Dyma ddatgelu’r ymgeiswyr llwyddiannus…

 • Croeso Molly

  gan ProMo Cymru | 30/04/2024

  Mae ProMo Cymru yn falch iawn o groesawu Molly Brown i’r tîm fel Dylunydd Cyfryngau Digidol ac Animeiddiwr Iau ar interniaeth â thâl. Mae Molly yng nghanol ei hail flwyddyn…

 • Croeso Simran

  gan Tania Russell-Owen | 05/03/2024

  Mae ProMo Cymru yn hapus iawn i groesawu Simran Sandhu fel ein Swyddog Datblygu Cyllid newydd! Cychwynnodd siwrne Simran gyda ProMo Cymru yn 2018, gyda rôl profiad gwaith o fewn…

 • Adlewyrchu ar Brosiectau a Gwasanaethau 2023

  gan ProMo Cymru | 27/02/2024

  Roedd 2023 yn flwyddyn brysur yn ProMo Cymru – buom yn gweithio ar lawer o brosiectau gwahanol yn ystod y flwyddyn. Gobeithiwn y gallwn barhau â’r gwaith gwych yma yn…

 • Croeso Ffion

  gan ProMo Cymru | 12/02/2024

  Mae ProMo Cymru yn hapus iawn i groesawu Ffion Powell fel ein Swyddog Cyllid a Datblygu newydd! Mae gan Ffion brofiad helaeth yn y maes gwerthu, ble mae wedi rhagori…