Gwasanaethau

Mae ProMo-Cymru yn cefnogi’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus i greu gwasanaethau gwell. Yn rhoi llais i ieuenctid a chymunedau gyda chreadigrwydd a digidol.

Rydym yn fenter gymdeithasol, a golygai hyn bod unrhyw elw yn cael ei fuddsoddi i hyfforddi pobl ifanc ledled Cymru a chefnogi cymunedau gyda chelf a diwylliant.

Gallech adeiladu dyfodol gwell wrth weithio gyda ni.