• Tudalennau ‘Cael Help’ Newydd i Meic

  by Halyna Soltys | 31st Ion 2024

  Mewn tirwedd ddigidol sydd wastad yn newid, mae Meic yn ymdrechu i sicrhau bod gwybodaeth yn hawdd i’w ddarganfod er mwyn cefnogi lles plant a phobl ifanc Cymru. Prosiect datblygu…

 • O Gymru i Catalunya: Archwilio Mentrau Ieuenctid Dramor

  by ProMo Cymru | 11th Ion 2024

  Bu tri aelod o’n tîm ar daith astudio gyffrous i Gatalonia yn ddiweddar gyda chyd gynrychiolwyr o Fwrdd Gweithredu Strategaeth Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru (yn cynrychioli ProMo Cymru, CWVYS a…

 • Ad-dalu Cyd-gynllunio

  by Nathan Williams | 11th Ion 2022

  Fel Menter Gymdeithasol, rydym yn credu yn y gwerth cymdeithasol a ddaw o gyd-gynllunio gwasanaethau gyda phobl. Rydym o’r gred y dylid cydnabod a gwerthfawrogi profiadau bywyd pobl wrth gyd-gynllunio…

 • Ymunwch â’n Seminar yn gofod3

  by Tania Russell-Owen | 25th Meh 2021

  Bydd ProMo-Cymru yn rhoi cyflwyniad yn gofod3 ar Orffennaf 1af yn trafod sut mae’r trydydd sector yn gallu adeiladu gwasanaeth digidol gwell gan ddefnyddio proses Cynllunio sydd yn Canolbwyntio ar…

 • Adnoddau Covid Meic Mewn Pecyn Iechyd Meddwl

  by Tania Russell-Owen | 24th Meh 2020

  Mae Meic, y llinell gymorth i blant a phobl ifanc sydd yn cael ei gynnal gan ProMo-Cymru, wedi ei gynnwys fel adnodd mewn Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl datblygwyd gan Lywodraeth…

 • Cyfryngau Cymdeithasol Yng Nghyfnod Y Coronafirws

  by ProMo Cymru | 25th Maw 2020

  Ysgrifennwyd gan Giulia Mammana Wrth weithio o adref, mae’n anodd canolbwyntio gyda’r holl newyddion a barnau yn cael eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol. Dim ond cip bach i weld beth…