Croeso Joe

by ProMo Cymru | 12th Chw 2024

Mae ProMo Cymru yn hapus iawn i groesawu Joe Williams fel ein Swyddog Prosiectau Digidol newydd!

Mae gan Joe flynyddoedd o brofiad yn gweithio yn y trydydd sector, yn cysylltu gyda chymunedau a phobl ifanc o gefndiroedd economaidd difreintiedig.

Llun o Joe Williams yn gwenud mewn crys siec o flaen cefndir du.

Mae’n falch iawn i fod wedi gweithio gyda mamau ifanc yng Nghymoedd De Cymru, yn cynnal grwpiau cymorth i wella iechyd meddwl a lles, cyflwyno dosbarthiadau sgiliau bywyd i ddisgyblion sydd mewn perygl o gael eu gwahardd, a chynnal clybiau ar ôl ysgol i blant a phobl ifanc.

Mae Joe yn angerddol am ddefnyddio digidol i wella bywydau cymunedau a phobl ifanc yng Nghymru.

“Rwyf wedi cael croeso cynnes iawn gan bawb yn ProMo. Mae’r gwaith yn  bwysig, a dwi’n edrych ymlaen at gael cymryd mwy o ran!”

Y tu allan i’r gwaith, mae Joe wedi graddio gyda MA Hanes, ac mae’n caru heicio a gwersylla – yn cerdded a champio hyd Prydain yn 2021, a Chymru yn 2023.

Croeso i’r tîm Joe!