ProMo-Cymru
Y Cwrt
17 Stryd Gorllewin Bute
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF10 5EP

 

Oriau Agor Y Swyddfa

09:00 – 17:00 Llun – Gwener
Wedi cau ar benwythnosau a gwyliau’r banc

Gweler ar Fapiau Google


Cyrraedd Yma

Mae’r adeilad wedi’i leoli ar ben llwybr sydd yn rhedeg rhwng siop barbwr Jack Bourne a siop pryd parod Roscoes BBQ Grill.

Mynediad: Y ffordd hawsaf i gyrraedd Bae Caerdydd o’r M4 ydy defnyddio’r A4232 (Ffordd Cyswllt Caerdydd) o Gyffordd 33.

Parcio: Mae parcio ar y stryd yn brin iawn ym Mae Caerdydd, ond os ydych chi’n ddigon ffodus i gael lle yna mae’r awr gyntaf ar Stryd Gorllewin Bute am ddim.

Parking charges for West Bute Street on Contact us page

Fel arall byddem yn awgrymu defnyddio Maes Parcio Havannah Street (tua 8 munud o gerdded).

Trên: Yr orsaf drenau agosaf yw Bae Caerdydd ac mae gwasanaeth rheolaidd (tua phedwar trên yr awr) o orsaf Heol-y-Frenhines i’r Bae. Fel arall mae prif linell Gorsaf Ganolog Caerdydd tua 15-20 munud o gerdded i lawr Dumballs Road neu Stryd Bute. Os yw hyn yn hy bell i gerdded, gallech chi neidio ar fws #6 (Baycar), sydd yn gadael o gefn yr orsaf drenau a dadlwytho ger Canolfan Mileniwm Cymru.

Bws: Mae Bws Caerdydd yn darparu gwasanaeth da ym Mae Caerdydd, gan gynnwys gwasanaethau #1, #2, #6 (Baycar), #7 a #8. Mae N.A.T. hefyd yn rhedeg gwasanaeth X8 sydd yn mynd o Thornhill i Fae Caerdydd. Mae Traveline Cymru yn ddefnyddiol iawn os ydych chi’n chwilio am siwrne bws neu drên.

Beicio a cherdded: Mae ein swyddfeydd wedi’u lleoli ar waelod y Daith Taf. Mae gan Sustrans fapiau da i feicwyr.

Tacsi: Capital Cabs – 029 20 777 777      Dragon Taxis – 029 20 333 333