• Pobl Ifanc yn Llunio Gwasanaethau Iechyd Meddwl

    by Cindy Chen | 17th Ion 2020

    Mae ProMo-Cymru yn chwilio am sefydliadau i helpu hwyluso ymgynghoriadau gyda phobl ifanc i wella gwasanaethau iechyd meddwl sydd yn cael ei ddarparu ar eu rhan. Mae ProMo-Cymru a Hafal…

  • Ymgysylltu: Gwrando Ar Y Tenantiaid

    by Cindy Chen | 7th Awst 2019

    Yn ddiweddar bu ProMo-Cymru yn cefnogi dau brosiect gyda chymdeithasau tai blaenllaw yng Nghymru a’u tenantiaid. Dros y 6 mis diwethaf rydym wedi bod yn gweithio gyda Cadwyn a Chartrefi…