Croeso Ffion

by ProMo Cymru | 12th Chw 2024

Mae ProMo Cymru yn hapus iawn i groesawu Ffion Powell fel ein Swyddog Cyllid a Datblygu newydd!

Mae gan Ffion brofiad helaeth yn y maes gwerthu, ble mae wedi rhagori mewn creu a chynnal perthnasoedd busnes hirdymor, yn ogystal â chynyddu a sefydlogi ffrydiau refeniw.

Llun o Ffion yn gwenu o flaen cefndir du

Yn gwneud y naid fawr o werthiant cyfryngau digidol i’r trydydd sector, mae Ffion yn frwdfrydig iawn i ddefnyddio’i sgiliau at achos mwy, yn enwedig i helpu’r cymunedau sydd ei angen fwyaf.

Yn ei swydd yn ProMo mae’n cefnogi cynhyrchu incwm a datblygu prosiectau a chyfleodd newydd.

Ar ddiwedd mis cyntaf Ffion yn ProMo, gofynnom iddi sut mae’n mwynhau. Dywedodd:

“Mae’r mis cyntaf yma wedi bod yn llawn prosiectau a dysgu – mae amlochredd y sefydliad a’r holl ddarnau sydd yn symud yn agoriad llygaid. Dwi’n awyddus i gyfrannu fy arbenigedd ymhellach yn ProMo ac yn edrych ymlaen at wneud gwahaniaeth ym mywydau’r cymunedau rydym yn gweithio â nhw. Hoffwn hefyd ddiolch i’r tîm am y croeso cynnes a chefnogol. Mae wedi bod yn bleser bod o gwmpas cymaint o unigolion disglair, dawnus a blaengar.”

Edrychwn ymlaen at weld yr effaith mae Ffion yn ei gael yma gyda ni yn ProMo. Croeso i’r tîm!