RT @Little_Ari Celebrating youth work today at the Senedd. Feeling inspired through talking to so many colleagues, committed to supporting and empowering young people to thrive #youthworkwales pic.twitter.com/f8fk…

Croeso i ProMo-Cymru

Mae ProMo-Cymru yn gweithio tuag at greu newid positif a pherthnasau parhaol rhwng pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau. Gyda sgyrsiau ystyrlon a thechnoleg ddigidol rydym yn darparu datrysiadau arloesol a chreadigol. Mae cydweithrediad, cyfathrebu ac ymrwymiad yn bwysig iawn i ni, ac rydym wedi bod yn gwneud hyn yn llwyddiannus am dros 30 mlynedd.

Cyfathrebu ac Ymrwymiad

Mae popeth yn cychwyn gyda sgwrs. Rydym yn hwyluso deialog parhaol rhyngoch chi a’ch cynulleidfa, o’r cychwyn cyntaf i’r cynnyrch terfynol a thu hwnt. Rydym yn arbenigwyr yn ymrwymo cymunedau a chynulleidfaoedd, gan gynnwys grwpiau anoddach i’w cyrraedd.

Arloesiad a Menter

O ganlyniad ein hanes yn creu prosiectau arloesol arweiniol, rydym yn derbyn llawer o geisiadau cynyddol heriol i greu datrysiadau. Ein hymateb ydy torri'r mowld ac archwilio mentrau newydd. Mae pob cleient yn unigryw, felly mae canlyniad pob prosiect yn unigryw hefyd.

Cydweithrediad a Phartneriaeth

Rydym yn rhoi'r grym i bobl i ragweld eu dyfodol delfrydol ac i gael llais, yn dod â nhw at ei gilydd i wneud gwahaniaeth a chyflawni golau cyffredin. Mae ein hegwyddorion cydweithredol yn ganolog i'n gwaith ers dros 30 o flynyddoedd, gyda'r holl elw yn cael ei fuddsoddi'n ôl i brosiectau cymunedol.

Gwybodaeth a Sgiliau

Yn eich cyfarparu â'r sgiliau, gwybodaeth a hyder i gysylltu â'ch cynulleidfa, yn canolbwyntio ar gynaladwyedd a symud syniadau i'r cam nesaf. Mae'n hyfforddwyr a'n ymgynghorwyr profiadol yn cynnig yr offer gorau i'ch prosiect, gan sicrhau fod pawb yn cymryd rhan ymhob cam.

Ein Gwasanaethau

Rydym yn darparu cyngor a datrysiadau arbenigol i gysylltu gyda chymunedau a chreu newid positif. Bod hynny’n arwain ar ymgynghoriadau, darparu hyfforddiant, adeiladu gwefannau, cychwyn llinell gymorth, ffilmio fideo, trawsffurfio adeiladau i mewn i ganolfannau creadigol neu hyrwyddo gweithdai… rydym yn gwneud popeth bosib i ddarganfod datrysiadau gydag ymrwymiad pawb.

Edrychwch ar ein gwasanaethau

“Mae ProMo-Cymru yn arloesol, yn wybodus yn dechnolegol ac yn gosod barn bobl ifanc a chymunedau yng nghalon y meddwl.”

Simon Morris, Arweinydd Cyflawniad, Cyngor Sir Caerdydd

PromoCymru Team

Ein Tim

Mae ProMo-Cymru yn gwerthfawrogi ei staff, gyda phwyslais ar sgiliau a datblygiad personol. Rydym yn creu cydbwysedd o waith tîm, annibyniaeth a synnwyr o gyfrifioldeb wrth weithio tuag at wella ein gwasanaethau a’n cynnyrch. Hynny yw, rydym yn gweithio’n galed ar ran a gyda’n cleientiaid a’n partneriaid, ac yn mwynhau rhannu’r gwobrau â nhw.

Cyfarfod ein tîm

Gwobrau ac Enwebiadau

PromoCymru Awards