RT @rufflemuffin #ClickZero is a campaign calling for essential online public services to be provided free for everyone Data poverty means access to essential services isn't universal. There are millions of families in UK who are on the wrong side of the digital divide clickzero.uk

Croeso i ProMo-Cymru

Mae ProMo-Cymru yn gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn wybodus, wedi’u cysylltu ac yn cael eu clywed.

Ein Gwasanaethau

Rydym yn cydweithio i greu cysylltiadau rhwng pobl a gwasanaethau gan ddefnyddio creadigrwydd a thechnoleg ddigidol. Yn cefnogi’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus i ddychmygu, profi a chreu gwasanaethau gwell.

Mae ProMo-Cymru yn gweithio gyda chymunedau trwy gyfathrebiadau, eiriolaeth, ymgysylltiad diwylliannol, digidol a chynnyrch cyfryngol. Mae dros 20 mlynedd o drosglwyddo prosiectau gwybodaeth ieuenctid digidol yn dylanwadu ein gwaith. Rydym yn rhannu’r wybodaeth yma drwy hyfforddiant ac ymgynghoriad, yn ffurfio partneriaethau hir dymor fydd yn buddio pobl a sefydliadau.

Mae ProMo-Cymru yn elusen gofrestredig ac yn fenter gymdeithaso; mae’r elw yn cael ei fuddsoddi’n ôl i’n prosiectau cymunedol.

Edrychwch ar ein gwasanaethau

“Mae ProMo-Cymru yn arloesol, yn wybodus yn dechnolegol ac yn gosod barn bobl ifanc a chymunedau yng nghalon y meddwl.”

Simon Morris, Arweinydd Cyflawniad, Cyngor Sir Caerdydd

PromoCymru Team

Ein Tim

Mae ProMo-Cymru yn gwerthfawrogi ei staff, gyda phwyslais ar sgiliau a datblygiad personol. Rydym yn creu cydbwysedd o waith tîm, annibyniaeth a synnwyr o gyfrifioldeb wrth weithio tuag at wella ein gwasanaethau a’n cynnyrch. Hynny yw, rydym yn gweithio’n galed ar ran a gyda’n cleientiaid a’n partneriaid, ac yn mwynhau rhannu’r gwobrau â nhw.

Cyfarfod ein tîm