• Defnyddio Trello i Reoli Prosiectau

    by ProMo Cymru | 2nd Chw 2024

    Mae pob sefydliad dielw yn cael trafferth i drefnu pethau weithiau – bod hyn yn jyglo prosiectau, rheoli sawl tasg amrywiol gyda therfynau amser caeth, neu chwilio am wybodaeth mewn…

  • Defnyddio Notion i reoli prosiectau dielw

    by Tania Russell-Owen | 8th Maw 2023

    Rydym yn defnyddio Notion yn ProMo-Cymru fel ei bod yn haws i ddarganfod ffeiliau ac yn a symleiddio’r broses o reoli prosiectau. Rydym eisiau rhannu ein profiadau yn defnyddio’r offer…