• Mainc i’r 21ain Ganrif

    by Tania Russell-Owen | 16th Hyd 2019

    Mae ProMo-Cymru wedi bod yn gweithio gyda Adfywio-Cymru i ddogfennu , ar fideo, y greadigaeth o Fainc Ddigidol ym Mhontypridd. Roedd gan Adfywio Cymru brosiect cyffrous ar y gweill gyda…

  • Pam fu Public Service Broadcasting yn recordio yn yr EVI?

    by Arielle Tye | 6th Gor 2017

    Mae cyffro mawr ynghylch â thrydydd albwm Public Service Broadcasting, Every Valley, sy’n cael ei ryddhau heddiw. Pam bod hyn yn arwyddocaol i ProMo-Cymru? Dewisodd Public Service Broadcasting recordio eu…