• Model TYC: Llinell Gymorth PwyntTeulu

  by Tania Russell-Owen | 12th Hyd 2017

  Nid o dechnoleg yn unig ddaw arloesiad. Mae’n dod o ddealltwriaeth o’r ffordd mae pobl yn cysylltu gyda gwasanaethau. A sut i fod o werth i unigolyn. Dyma’r dull sydd…

 • Nadolig Hapus! Dyma Cerdyn & Oriau Agor

  by Dayana Del Puerto | 22nd Rhag 2016

  Cyn i ni ddweud hwyl fawr i 2016, hoffem gymryd y cyfle yma i ddymuno Nadolig hapus i chi gyd. Mae ProMo-Cymru yn gyfrifol am sawl prosiect, gwasanaeth, adeilad a…

 • 4 Awgrym i Gynnal Cefnogaeth Gyfoed i Gyfoed Ar-lein

  by Tania Russell-Owen | 13th Hyd 2016

  Gall cefnogaeth gyfoed i gyfoed, sef defnyddwyr gwasanaeth yn helpu defnyddwyr eraill y gwasanaeth gyda chyngor, profiadau ac awgrymiadau, fod yn rymusol iawn. Mae cefnogaeth gyfoed i gyfoed yn ychwanegu…

 • Galwad Castio — Actorion i PwyntTeulu Cymru

  by Dayana Del Puerto | 4th Hyd 2016

  CRYNODEB Mae PwyntTeulu Cymru, gwasanaeth aml-sianel sydd yn gosod rhieni a gofalwyr wrth ei galon, yn chwilio am bobl i fod yn rhan o’i ymgyrch fideo hyrwyddol. Os oes gennych…

 • Eirin Gwlanog a Chynnydd Personol: Mis Gyda ProMo

  by Dayana Del Puerto | 30th Medi 2016

  Dwi newydd ddod i ddiwedd mis anhygoel o brofiad gwaith gyda ProMo-Cymru. Dysgais am ProMo am y tro cyntaf fel person ifanc, ym Mlwyddyn 9 yn yr ysgol, a dwi…