Swyddi

Mae ProMo-Cymru yn gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn wybodus, wedi’u cysylltu ac yn cael eu clywed.

Gweithio Gyda Ni

Mae ProMo-Cymru yn elusen gofrestredig gyda changen fasnachu. Rydym ni’n gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn wybodus, yn ymgysylltu, yn gysylltiedig ac yn cael eu clywed.  

Rydym yn cydweithio i greu cysylltiadau rhwng pobl a gwasanaethau gan ddefnyddio creadigrwydd a thechnoleg ddigidol. Yn cefnogi’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus i ddychmygu, profi a chreu gwasanaethau gwell.  

Mae ProMo-Cymru yn gweithio gyda chymunedau trwy gyfathrebiadau, eiriolaeth, ymgysylltiad diwylliannol, digidol a chynnyrch cyfryngol. Mae dros 25 mlynedd o drosglwyddo prosiectau gwybodaeth ieuenctid digidol yn dylanwadu ein gwaith. Rydym yn rhannu’r wybodaeth yma drwy hyfforddiant ac ymgynghoriad, yn creu partneriaethau hir dymor fydd yn buddio pobl a sefydliadau.  

Yn y 30 mlynedd diwethaf mae ProMo-Cymru wedi gweld llawer o arloesedd a thyfiant. Rydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd cymwysterau a phrofiad ond rydym hefyd yn chwilio am yr unigolion cywir sydd yn gallu cynnig rhywbeth newydd a gwahanol i’n sefydliad.   

Mae gennym gydbwysedd o waith tîm, ymreolaeth a theimlad o gyfrifoldeb i wella ein gwasanaethau a’n cynnyrch. Rydym yn gweithio’n galed i’n cleientiaid a’n partneriaid ac yn mwynhau rhannu’r gwobrau gyda nhw. Anogir i’n staff i fod yn rhan o’r arweinyddiaeth a’r broses o wneud penderfyniadau, gan roi sylw personol i eraill a gwneud i bob unigolyn deimlo gwerth unigryw.    

Rydym yn chwilio am gydweithwyr sydd yn gallu gweithio i’r gwerthoedd yma. Rydym angen pobl sydd yn rhagweithiol sydd â brwdfrydedd, eglurder a gweledigaeth. Os ydych chi’n teimlo mai chi yw hyn, rydym yn recriwtio a byddem wrth ein boddau yn clywed gennych chi!  


Swyddi Gwag:

https://www.promo.cymru/dylunydd-gwasanaeth-cymheiriaid-myg/?lang=cy

 


https://www.promo.cymru/recriwtio-gwerthuswr-prosiect-myg/?lang=cy