• Cyflwyno Carfan Ein Rhaglen Cynllunio Gwasanaethau Digidol

  by Tania Russell-Owen | 8th Mai 2024

  Dros yr ychydig wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn hyrwyddo Rhaglen Cynllunio Gwasanaeth Digidol 6-mis newydd. Rydym wedi gwahodd sefydliadau trydydd sector Cymru i wneud cais. Dyma ddatgelu’r ymgeiswyr llwyddiannus…

 • Nid Oes Angen App – Datrysiad Digidol i Connect

  by Andrew Collins | 10th Ion 2024

  Mae’r flog yma yn astudiaeth achos o’n gwasanaeth DigiCymru, sydd yn cynnig cefnogaeth un i un, byr, am ddim, i sefydliadau’r trydydd sector yng Nghymru. Mae Connect yn un o’r sefydliadau…

 • Cefnogi Y Fenter i Ddigideiddio’u Proses Gweinyddol

  by Andrew Collins | 13th Rhag 2023

  Mae’r flog yma yn astudiaeth achos o’n gwasanaeth DigiCymru, sydd yn cynnig cefnogaeth un i un, byr, am ddim, i sefydliadau’r trydydd sector yng Nghymru. Mae Y Fenter yn un…

 • Cynllunio Gwasanaethau Digidol

  by Sarah Namann | 16th Mai 2022

  Rydym yn cynnal cwrs modwlar am ddim ar gyfer sefydliadau trydydd sector yng Nghymru. Bwriad y cwrs ydi darparu’r cyfranogwyr gyda’r wybodaeth a’r sgiliau i gynllunio gwasanaethau digidol sy’n canolbwyntio…

 • Cwrs Cynllunio Gwasanaethau Digidol Ieuenctid DesYIgn

  by Nathan Williams | 27th Ion 2022

  Disgrifiad Mae Cynllunio Gwasanaethau Ieuenctid Digidol yn gwrs ymarferol o gefnogaeth sydd â’r nod o rymuso sefydliadau ieuenctid trydydd sector Cymru i drawsffurfio gwasanaethau yn ddigidol gan ddefnyddio’r fethodoleg Cynllunio…

 • Ymunwch â’n Seminar yn gofod3

  by Tania Russell-Owen | 25th Meh 2021

  Bydd ProMo-Cymru yn rhoi cyflwyniad yn gofod3 ar Orffennaf 1af yn trafod sut mae’r trydydd sector yn gallu adeiladu gwasanaeth digidol gwell gan ddefnyddio proses Cynllunio sydd yn Canolbwyntio ar…

 • Adnoddau Covid Meic Mewn Pecyn Iechyd Meddwl

  by Tania Russell-Owen | 24th Meh 2020

  Mae Meic, y llinell gymorth i blant a phobl ifanc sydd yn cael ei gynnal gan ProMo-Cymru, wedi ei gynnwys fel adnodd mewn Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl datblygwyd gan Lywodraeth…