• Staff Llinell Gymorth Sesiynol

  by Andrew Collins | 17th Ion 2022

  Mae staff llinell gymorth sesiynol yno wrth gefn i wasanaethu ein llinellau cymorth ar draws ProMo-Cymru. Y brif linell gymorth yw Meic Cymru (i blant a phobl ifanc hyd at…

 • Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

  by Andrew Collins | 17th Ion 2022

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (llawn amser/rhan amser)Swyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartrefCyflog: £22,721 (yn cael ei adolygu) Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth…

 • [Wedi cau] Swyddog Prosiectau Digidol

  by Andrew Collins | 14th Rhag 2021

  Swyddog Prosiectau Digidol 35 awr yr wythnosCyflog £22,721 – £27,776Cytundeb parhaol (yn amodol ar gyllid) Mae ProMo-Cymru yn gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn wybodus, wedi’u cysylltu…

 • Rheolwr Canolfan EVI

  by Andrew Collins | 10th Rhag 2021

  Rheolwr Canolfan EVI Cyflog £30,511 – £33,000 Blwyddyn o gytundeb (yn gweithio tuag at swydd barhaol)  Mae ProMo-Cymru yn elusen ac yn sefydliad dielw sydd yn darparu datrysiadau datblygu arloesol yn y sector…

 • Arolwg Pobl Ifanc Yn Arwain

  by Nathan Williams | 22nd Hyd 2020

  Rydym wedi lansio arolwg yn gofyn beth sydd yn bwysig i bobl ifanc a pa newidiadau maent yn awyddus i weld yng Nghymru. Pwrpas gofyn y cwestiynau yma ydy i…

 • Creu Cynnwys Hygyrch

  by Arielle Tye | 10th Ion 2020

  Os ydym yn siarad am gynnwys, fideo yw’r ffurf fwyaf hygyrch. Mae’r ddelwedd symudol, ynghyd â’r clywedol ac is-deitlau, yn ogystal â nodweddion rhyngweithiol a hygyrchedd modern, yn gallu cysylltu…

 • Astudiaeth Achos – Pili-pala

  by Tania Russell-Owen | 13th Rhag 2019

  Mae mynd at waith yn greadigol, yn agored ac yn gyson yn hollbwysig i ProMo-Cymru. Mae’r rhinweddau hyn yn allweddol i sicrhau ein bod yn darparu gwaith yn well a…

 • Wyt ti’n 18-25 oed ac ar fin dechrau gwaith?

  by Cindy Chen | 25th Tach 2019

  Mae ProMo-Cymru’n gweithio gydag Ieuenctid Cymru ar brosiect ‘Youth Checkpoints’ ar ran y Gwasanaeth Arian a Phensiynau. Nod y prosiect yw rhoi cyngor a chefnogaeth ar faterion ariannol i bobl…

 • Cyfle Swydd: Eiriolwr Gynghorwr Llinell Gymorth

  by Andrew Collins | 19th Tach 2019

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (EGLlG) (llawn amser, rhan amser, sesiynol) Swyddfa Gaerdydd ac/neu weithio gartref Cyflog: £22,221 (EGLlG) y flwyddyn neu £17,161 (EGLlG dan hyfforddiant) y flwyddyn Yn gweithio fel…

 • Ymgysylltu: Gwrando Ar Y Tenantiaid

  by Cindy Chen | 7th Awst 2019

  Yn ddiweddar bu ProMo-Cymru yn cefnogi dau brosiect gyda chymdeithasau tai blaenllaw yng Nghymru a’u tenantiaid. Dros y 6 mis diwethaf rydym wedi bod yn gweithio gyda Cadwyn a Chartrefi…