• Arolwg Pobl Ifanc Yn Arwain

  by Nathan Williams | 22nd Hyd 2020

  Rydym wedi lansio arolwg yn gofyn beth sydd yn bwysig i bobl ifanc a pa newidiadau maent yn awyddus i weld yng Nghymru. Pwrpas gofyn y cwestiynau yma ydy i…

 • Creu Cynnwys Hygyrch

  by Arielle Tye | 10th Ion 2020

  Os ydym yn siarad am gynnwys, fideo yw’r ffurf fwyaf hygyrch. Mae’r ddelwedd symudol, ynghyd â’r clywedol ac is-deitlau, yn ogystal â nodweddion rhyngweithiol a hygyrchedd modern, yn gallu cysylltu…

 • Astudiaeth Achos – Pili-pala

  by Tania Russell-Owen | 13th Rhag 2019

  Mae mynd at waith yn greadigol, yn agored ac yn gyson yn hollbwysig i ProMo-Cymru. Mae’r rhinweddau hyn yn allweddol i sicrhau ein bod yn darparu gwaith yn well a…

 • Wyt ti’n 18-25 oed ac ar fin dechrau gwaith?

  by Cindy Chen | 25th Tach 2019

  Mae ProMo-Cymru’n gweithio gydag Ieuenctid Cymru ar brosiect ‘Youth Checkpoints’ ar ran y Gwasanaeth Arian a Phensiynau. Nod y prosiect yw rhoi cyngor a chefnogaeth ar faterion ariannol i bobl…

 • Cyfle Swydd: Eiriolwr Gynghorwr Llinell Gymorth

  by Andrew Collins | 19th Tach 2019

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (EGLlG) (llawn amser, rhan amser, sesiynol) Swyddfa Gaerdydd ac/neu weithio gartref Cyflog: £22,221 (EGLlG) y flwyddyn neu £17,161 (EGLlG dan hyfforddiant) y flwyddyn Yn gweithio fel…

 • Ymgysylltu: Gwrando Ar Y Tenantiaid

  by Cindy Chen | 7th Awst 2019

  Yn ddiweddar bu ProMo-Cymru yn cefnogi dau brosiect gyda chymdeithasau tai blaenllaw yng Nghymru a’u tenantiaid. Dros y 6 mis diwethaf rydym wedi bod yn gweithio gyda Cadwyn a Chartrefi…

 • Help Llaw i Fioamrywiaeth: Paradwys Trychfilod

  by Thomas Morris | 29th Maw 2019

  Ar gychwyn gwanwyn bu grŵp o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn Gweithdy Gardd Wyllt yn Institiwt Glyn Ebwy. Bu’r criw yn creu gwestai trychfilod a bomiau hadau fydd yn…

 • Cyfle Swydd: Eiriolwr Gynghorwr Llinell Gymorth

  by Andrew Collins | 7th Chw 2019

  Mae ProMo-Cymru yn fenter gymdeithasol ac elusen sydd yn darparu datrysiadau datblygiad arloesol yn y sector gymdeithasol. Rydym yn arbenigo mewn cyfathrebu digidol ieuenctid a theulu, eiriolaeth plant ac adfywiad…

 • Dathlu Blwyddyn Gynhyrchiol Yn ProMo-Cymru

  by Tania Russell-Owen | 16th Ion 2019

  Roedd 2018 yn un prysur yma yn ProMo-Cymru gyda llawer o bethau yn digwydd. Felly mae’n briodol i flog cyntaf 2019 gofio am yr holl bethau ddigwyddodd llynedd, yn ein…

 • 4 Menter Gymdeithasol Benigamp

  by Dayana Del Puerto | 6th Maw 2017

  Fel menter gymdeithasol, mae gennym ddiddordeb mawr yn dysgu gallem wneud da mewn ffordd foesegol a chynaliadwy. Mae’r bwlch rhwng cwmnïau dielw a’r cwmnïau sydd yn gwneud elw sydd â chydwybod gymdeithasol yn…