• Dathlu Hanes Pobl Dduon a Chymru yn EVI

  by Megan Lewis | 18th Hyd 2022

  Ymunodd dros 70 o aelodau’r gymuned â ni yn ein Canolfan Cymunedol a Diwylliannol hanesyddol EVI i ddathlu rhan bwysig o hanes Cymru. wrth i ni gynnal Te Prynhawn a…

 • Llwyddiant ProMo yn Ail-dendro am Linell Gymorth Meic

  by Tania Russell-Owen | 22nd Medi 2022

  Mae ProMo-Cymru yn falch o gyhoeddi ein bod wedi derbyn y cytundeb i gynnal y gwasanaeth llinell gymorth Meic, wedi ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru am hyd at £2.3 miliwn…

 • Yn Recriwtio: Tîm Prosiect Meddwl Ymlaen Gwent

  by Halyna Soltys | 3rd Awst 2022

  Mae ProMo-Cymru yn recriwtio staff ar gyfer y prosiect Meddwl Ymlaen Gwent. Gweledigaeth ProMo-Cymru Mae ProMo-Cymru yn gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn wybodus, yn cyfrannu, yn…

 • Croeso Sue

  by Megan Lewis | 6th Gor 2022

  Mae Sue yn ymuno fel Rheolwr Mentrau Cymdeithasol. Mae’n Rheolwr Gweithredoedd profiadol gyda hanes llwyddiannus yn y trydydd sector a manwerthu gyda chymwysterau Arweinyddiaeth a Rheoli. Mae ganddi brofiad mewn…

 • Croeso Sian

  by Megan Lewis | 6th Gor 2022

  Mae Sian yn ymuno gyda ni fel Rheolwr Canolfan yn ein canolfan Cymunedol a Diwylliannol, Institiwt Glynebwy (EVI). Mae gan Sian brofiad maith mewn datblygiad cymunedol ac wedi ei chymwysterau…

 • [Wedi cau] Staff Llinell Gymorth Sesiynol

  by Andrew Collins | 17th Ion 2022

  Mae staff llinell gymorth sesiynol yno wrth gefn i wasanaethu ein llinellau cymorth ar draws ProMo-Cymru. Y brif linell gymorth yw Meic Cymru (i blant a phobl ifanc hyd at…

 • [Wedi cau] Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

  by Andrew Collins | 17th Ion 2022

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (llawn amser/rhan amser)Swyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartrefCyflog: £22,721 (yn cael ei adolygu) Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth…

 • [Wedi cau] Swyddog Prosiectau Digidol

  by Andrew Collins | 14th Rhag 2021

  Swyddog Prosiectau Digidol 35 awr yr wythnosCyflog £22,721 – £27,776Cytundeb parhaol (yn amodol ar gyllid) Mae ProMo-Cymru yn gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn wybodus, wedi’u cysylltu…