Ydych chi’n sefydliad trydydd sector yng Nghymru yn chwilio am help gyda digidol? Gall ein prosiect Cefnogaeth Ddigidol Trydydd Sector eich helpu i daclo’ch heriau a gwella’ch gwasanaethau.

Bwriad ein prosiect yw helpu chi i ddefnyddio technoleg yn well, i wella effeithlonrwydd a chynyddu cynhyrchiant. Bydd hyn yn buddio defnyddwyr eich gwasanaeth yn y pen draw.

Rydym yn cynnig gwasanaethau am ddiolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Manteisiwch o’n gwasanaeth cymorth un i un DigiCymru a darllenwch ein hastudiaethau achos. Neu gallech chi edrych ar adnoddau a chyfleoedd hyfforddiant cynorthwyol. Darganfod mwy am arferion da digidol, data a chynllunio.

I gychwyn, cliciwch ar un o’r adrannau isod: