• Manteisio ar Ffenomenon y Podlediad

  by Thomas Morris | 6th Maw 2019

  Mae’r podlediad yn atgyfodi. Yn ganlyniad cyfres o ddamweiniau difyr yn y 00’au cynnar, mae fformat y podlediad wedi prifio ac yn cael ei dderbyn fel ffurf gyffredin o adloniant…

 • Profiad Gwirfoddoli Yn ProMo-Cymru

  by Tania Russell-Owen | 5th Chw 2019

  Gwirfoddolais yn ProMo-Cymru gyda’r bwriad o wella fy mhortffolio ffotograffiaeth i fuddio fy mwriad gyrfa yn y dyfodol. Roeddwn yn ymwybodol o ProMo-Cymru yn barod, gyda syniad go dda o…

 • Croesawu Gwestai o Gatalonia

  by Tania Russell-Owen | 20th Rhag 2018

  Cafwyd diwedd hyfryd i’r flwyddyn gan ProMo-Cymru eleni wrth i ni gynnal ymweliad deuddydd arbennig i westai gwadd o Lywodraeth Catalonia rhwng 22-24 Tachwedd 2018. Ymwelodd pedwar o uwch swyddogion…

 • Rhannu Sgiliau Gwaith Ieuenctid Digidol Gydag Ewrop

  by Tania Russell-Owen | 21st Tach 2018

  Yr wythnos hon byddem yn croesawu cynrychiolwyr Llywodraeth Catalonia i’n swyddfeydd. Maent yn ymweld i ddysgu mwy am sut mae ProMo-Cymru yn cyfathrebu ar-lein. Trefnwyd yr ymweliad yn dilyn sgwrs…

 • Enillwyr Gwobr Technoleg Er Budd

  by Tania Russell-Owen | 17th Hyd 2018

  Mae ProMo-Cymru yn falch iawn o fod yn fuddugol yng nghategori Technoleg Er Budd, wedi noddi gan Reason Digital, yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol 2018 Canolfan Cydweithredol Cymru. Mae’r wobr yn…

 • I Ddod: Diwrnod Agored ProMo-Cymru

  by Tania Russell-Owen | 26th Medi 2018

  Mae yna gyffro mawr ym Mhencadlys ProMo-Cymru ar hyn o bryd wrth i ni baratoi ar gyfer ein Diwrnod Agored dydd Gwener, 28 Medi 2018. Rydym yn edrych ymlaen at…

 • ProMo-Cymru Yn Cymryd Rhan Yn Gofod3

  by Tania Russell-Owen | 31st Gor 2018

  Yn ôl yn fis Mawrth eleni, roedd ProMo-Cymru yn falch iawn o gymryd rhan yn nigwyddiad gofod3 yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Yma bûm yn cyflwyno gweithdai a chynnal stondin yn…

 • Poblogrwydd Cynorthwywyr Digidol a Chatbots

  by Andrew Collins | 8th Meh 2018

  Yma yn ProMo-Cymru rydym wedi bod yn edrych ar gyfryngau digidol a thueddiadau marchnata ar gyfer 2018. Yn yr olaf o dair erthygl, mae Andrew Collins, ein Swyddog Partneriaeth a…