Creu Sgyrsiau: Cynllunio Gwasanaeth Mewn Gwaith Ieuenctid Digidol

by Tania Russell-Owen | 22nd Meh 2021

Mae ProMo-Cymru yn cynnal digwyddiad i rannu gwybodaeth ac offer i gynllunio a gwella gwasanaethau gwybodaeth ieuenctid digidol. Pwrpas Creu Sgyrsiau yw tynnu pobl at ei gilydd o wahanol sectorau i siarad am sut gellir defnyddio technoleg ddigidol i drosglwyddo gwasanaethau yn well.

Mae Creu Sgyrsiau yn weminar a digwyddiad rhwydweithio rheolaidd sydd yn cael ei chynnal gan ProMo-Cymru. Bydd siaradwyr gwahanol yn rhannu eu profiadau a’u harbenigedd. Mae digwyddiadau’r gorffennol wedi cynnwys negeseuo digidol gyda phobl ifanc; ymarfer da mewn gwaith ieuenctid digidol; tueddiadau cyfryngau cymdeithasol, offer a sut mae defnydd wedi newid yn ystod Covid.

Bydd y Creu Sgyrsiau nesaf ‘Cynllunio Gwasanaeth Mewn Gwaith Ieuenctid’ yn cael ei gynnal ar-lein ar 13 Gorffennaf 2021 o 10-11:30yb. Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim gyda siaradwyr gwadd Imre Simon o ERYICA a Rebecca Rae-Evans o Reply. Byddem yn rhannu’r hyn rydym wedi ei ddysgu a’r wybodaeth sydd gennym yn ogystal â rhannu offer ac e-hyfforddiant defnyddiol am ddim i bawb sydd yn mynychu.

Beth yw Cynllunio Gwasanaeth

Mae Cynllunio Gwasanaeth yn fethodoleg sydd wedi ei phrofi ar gyfer cynllunio a gwella gwasanaethau digidol. Yr egwyddor ganolog ydy cadw anghenion pobl wrth ei galon. Mae’r broses Cynllunio Gwasanaeth yn un pwerus. Gellir ei ddefnyddio i gefnogi gweithwyr ieuenctid er mwyn arloesi gwasanaethau a chynnyrch newydd, neu i ailfeddwl a chryfhau gwasanaethau presennol.

Beth ellir ei ddisgwyl o’r Creu Sgyrsiau yma?

Mae ProMo-Cymru wedi bod yn gweithio gyda phrosiect Ewrop eang sydd yn cael ei arwain gan ERYICA gyda’r bwriad o gyflwyno Cynllunio Gwasanaeth i mewn i waith ieuenctid.

Yn y Creu Sgyrsiau yma, byddem yn mynd i fwy o ddyfnder am y fethodoleg Cynllunio Gwasanaeth. Byddem yn trafod ei rôl yn y gwasanaethau ieuenctid, yn ogystal â rhannu canlyniadau DesYIgn – prosiect Cynllunio Gwasanaeth Mewn Gwybodaeth Ieuenctid.

Bydd araith gyweirnod cychwynnol, cyn symud ymlaen i gyflwyno’r prosiect DesYIgn a’i ganlyniadau. Bydd y digwyddiad yn gorffen gyda sesiwn rhwydweithio dewisol.

Byddem yn lansio pecyn adnoddau a chwrs e-ddysgu ar gyfer gweithwyr ieuenctid yn ystod y sesiwn hefyd. Bydd gweithwyr ieuenctid yn cael mynediad am ddim i’r adnoddau yma wrth fynychu.

Bydd y digwyddiad yn cael ei chynnal yn yr iaith Saesneg.

Pryd: 13 Gorffennaf 2021
Amser: 10-11:30yb
Cofrestrwch yma