Ymunwch â’n Seminar yn gofod3

by Tania Russell-Owen | 25th Meh 2021

Bydd ProMo-Cymru yn rhoi cyflwyniad yn gofod3 ar Orffennaf 1af yn trafod sut mae’r trydydd sector yn gallu adeiladu gwasanaeth digidol gwell gan ddefnyddio proses Cynllunio sydd yn Canolbwyntio ar yr Unigolyn.

Bydd Arielle Tye, Pennaeth Datblygiad ProMo-Cymru yn eich tywys trwy’r broses, yn helpu sefydliadau i adnabod sut y gallan nhw ddefnyddio’r cryfderau unigryw sydd ganddynt i gynnwys pobl a rhoi hyn ar waith mewn gwasanaeth digidol newydd ac sydd i ddod.

Beth yw gofod3?

Mae gofod3 yn ddigwyddiad sydd yn cael ei drefnu gan CGGC ar y cyd â’r sector gwirfoddol yng Nghymru. Bydd y digwyddiad yn digwydd ar-lein eleni dros gyfnod o bum diwrnod.

Bydd dros 60 o ddigwyddiadau am ddim yn digwydd dros bum diwrnod rhwng 28 Mehefin a 2 Gorffennaf gan gynnwys siaradwyr, dosbarthiadau meistr, dadleuon panel a gweithdai. Edrychwch ar y rhaglen lawn yma.

Mae hwn yn gyfle i’r sector wirfoddol rannu storïau, dysgu am y sector, dysgu sgiliau a gwybodaeth newydd, cael eich ysbrydoli, gwneud cysylltiadau a gofyn cwestiynau.

Manylion y sesiwn

Bydd sgwrs Arielle yn digwydd rhwng 10yb a 11yb ar ddydd Iau, 1 Gorffennaf 2021.

Cofrestrwch yma