Cynllunio Gwasanaethau Digidol

by Sarah Namann | 16th Mai 2022

Rydym yn cynnal cwrs modwlar am ddim ar gyfer sefydliadau trydydd sector yng Nghymru.

Bwriad y cwrs ydi darparu’r cyfranogwyr gyda’r wybodaeth a’r sgiliau i gynllunio gwasanaethau digidol sy’n canolbwyntio ar y defnyddwyr, a’u hysbrydoli nhw i gymryd mantais o ddulliau digidol i gael yr effaith gymdeithasol gorau posib. Yn ystod y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn:

– Cael cyfle i ddatrys problemau go iawn sy’n wynebu eu sefydliad
– Ymroi amser i brofi syniadau a dulliau newydd
– Dysgu pethau newydd am ddefnyddwyr eu gwasanaeth a’u hanghenion
– Derbyn mentora ac arweiniad gan arbenigwyr digidol
– Dysgu sut i ddatblygu gwasanaethau digidol sy’n canolbwyntio ar y person gan ddefnyddio’r fethodoleg Cynllunio Gwasanaeth
– Arbrofi gydag adnoddau digidol newydd
– Cael mynediad i adnoddau digidol

Beth yw fformat y cwrs?

Mae’r cwrs mewn 2 ran. Y rhan cyntaf yw gweminar sydd yn cyflwyno’r fethodoleg Cynllunio Gwasanaeth a pham fod hwn yn llwyddiannus ar gyfer gwasanaethau digidol. Gallwch ddewis mynychu’r modiwl cyntaf yn unig, neu os oes gennych chi brosiect cynllunio gwasanaeth ar y gweill gallwch gwblhau’r ail ran ble rydym yn eich cefnogi i ddatblygu eich gwasanaeth digidol.

Darganfyddwch fwy yma

Cofrestrwch yma