Pobl Ifanc yn Defnyddio Sianeli Preifat i Gyfathrebu Ar-lein

by Thomas Morris | 5th Ebr 2019

Mae pobl ifanc yn dod yn fwy ymwybodol o’u hôl troed digidol. Mae’r genhedlaeth gynhenid ddigidol wedi dysgu sut i wahanu sawl persona ar-lein a’u presenoldeb bywyd go iawn. Mae’r gwaith gweinyddol sydd ynghlwm â rhedeg amrywiaeth o gyfrifon cyfryngau cymdeithasol (ac amryw cyfrif sydd ddim mor gymdeithasol hefyd!) yn debygol o ddrysu’r oedolyn arferol.

Cyfrifon amgen

Mae cyfrifon amgen wedi bodoli eisoes mewn gemau ar-lein. Efallai bod chwaraewr yn arwyddo i mewn i’w gofod chwarae arferol gydag ail gyfrif, sydd ag enw gwahanol, er mwyn gwneud pethau nad all wneud ar ei brif gyfrif. Er esiampl, os oes gan chwaraewr lawer yn ei ddilyn mewn gem neu gymuned ar-lein fel YouTube, yna efallai hoffant chwarae heb gefnogwyr yn swnian am yr hyn sy’n gywerth i lofnod digidol.

Botymau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer Pobl Ifanc yn Defnyddio Sianeli Preifat i Gyfathrebu Ar-lein

Diflasu ar Facebook?

Wrth i ddemograffeg newid, ar Facebook yn enwedig, a rhieni yn ceisio ychwanegu eu hunain i restr ffrindiau eu plentyn, mae pobl ifanc wedi dechrau defnyddio ffurfiau mwy cyfun o reoli preifatrwydd ar-lein. Maent yn hidlo pwy sydd yn cael gweld mathau amrywiol o gynnwys a gyfrennir gan ddefnyddwyr. Mae llawer o bobl ifanc wedi cael digon o’r symudiad paradeim yma, ac mae’n ymddangos fel eu bod wedi gadael y rhwydwaith cymdeithasol yn gyfan gwbl – sydd yn un o’r prif resymau i Facebook brynu Instagram wrth gwrs.

Cyfrifon fflop

Mae’n llawer haws i gael cyfrifon ar wahân ar Instagram a Twitter – cyhoeddus a phersonol, cyfrif busnes hefyd efallai. Gellir newid cyfrifon yn hawdd ar yr apiau hefyd. Mae hyn wedi arwain at ddatblygiad y cyfrif “fflop” ar Instagram. Cyfrif fflop ydy pan fydd pobl ifanc yn rhannu cyfrif ac yn postio delweddau sydd yn ymwneud â materion cyfoes neu ddrama yn eu bywyd go iawn neu gymunedau digidol. Mae yna elfen o anhysbysrwydd y tu ôl i’r cyfrifon, yn effeithiol mae hyn yn ymddwyn fel porth newyddion wedi’i chyflwyno’n ofalus.

rheolwr gemau ar gyfer Pobl Ifanc yn Defnyddio Sianeli Preifat i Gyfathrebu Ar-lein

Sgyrsiau grŵp preifat

Yna mae gennych chi’r sianeli preifat sydd yn anoddach i’w arsylwi . Er esiampl, faint o sgwrsio ydych chi’n credu sydd yn digwydd yn y blwch ‘chat’ mewn gêm ar-lein? Bwystfil penodol ar hyn o bryd ydy Discord, app cymdeithasol sydd wedi’i greu’n benodol ar gyfer chwarae gemau. Mae grwpiau preifat ar Discord, WhatsApp (caffael Facebook arall) a Facebook ei hun yn sianeli caeedig. Felly nid oes posib cadw golwg neu lercian yn hawdd. Mae’r grŵp wedi’i gynllunio fel eich bod chi’n gyfranogwr allweddol, hyd yn oed os ydych chi’n un o nifer. Mae gofyn arnoch i gyfrannu’n aml, ac wrth wneud hynny rydych chi’n dod yn rhan o gymuned. Mae hyn wedi achosi problemau i newyddiadurwyr, sydd yn cael trafferth cadw pellter oddi wrth y pwnc fel sydd ei angen ar gyfer adroddiad gwrthrychol. Fydd gweithwyr y trydydd sector yn cael problemau tebyg, neu byddech chi’n buddio wrth i gyfranwyr gael mwy o ffydd ynoch chi?

Cysylltwch

Os hoffech gysylltu’n well gyda defnyddwyr ar lwyfannau preifat neu ddysgu sut i greu a chynnal llwyfan eich hunain, yna cysylltwch gyd ProMo-Cymru gan e-bostio Nathan ar nathan@promo.cymru.