Dylunydd Cyfryngau Digidol / Animeiddiwr Iau (Interniaeth â Thâl) 

by ProMo Cymru | 7th Chw 2024

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â’n tîm cynhyrchu cyfryngau ar interniaeth â thal cyfnod byr, i’n cefnogi i greu animeiddiadau, dyluniadau graffeg, a fideos. Mae hwn yn gyfle gwych i dderbyn arweiniad arbenigol ac i ennill profiad i helpu gyda’ch gyrfa.

Mae ein Tîm Cynhyrchu Cyfryngau yn chwilio am Ddylunydd Cyfryngau Digidol / Animeiddiwr Iau sydd yn frwdfrydig am gyfryngau a gyda phrofiad a hyder i weithio ar sawl prosiect cyfryngau ar yr un pryd mewn amgylchedd cyflym.  

Oriau a lleoliad: 21 awr yr wythnos (rhaid bod yn hyblyg) yn hapus i deithio (Caerdydd/Cymru)

Graddfa Gyflog: £23680 (pro-rata)  

Hyd y cytundeb:  Cytundeb Cyfnod Penodol o 6 mis 

Byddech yn cael eich tasgu gyda: 

– Creu dyluniadau cyfryngau cymdeithasol a deunyddiau wedi’u hargraffu, gydag arweiniad ein Dylunwyr Graffeg 

– Gweithio gyda’r tîm i gynhyrchu cyfryngau: gan gynnwys helpu yn y cyfnod cyn-gynhyrchu, mynychu sesiynau ffilmio, sesiynau recordio llais, golygu ffilm gydag arweiniad yn ogystal â thynnu a golygu lluniau 

– Gweithio gyda’r tîm i gynhyrchu graffeg symud ac animeiddiadau 2D (byddai’n fonws pe bai gennych brofiad animeiddio 3D) 

– Helpu mewn gweithdai, wyneb i wyneb ac ar-lein 

– Dilyn canllawiau dylunio, a chyfyngiadau technegol a chyllidebol eraill 

– Gweithio gyda’r tîm a chleientiaid i gyflawni prosiectau ar amser 

– Bod yn ymwybodol o ddatblygiadau diweddaraf y diwydiant creadigol 

Byddem wrth ein boddau yn clywed gennych chi os: 

– Mae gennych chi brofiad neu ddiddordeb yn y Diwydiant Creadigol, Cyfryngau a Dyluniad Graffeg 

– Mae gennych chi brofiad yn defnyddio Adobe Creative Suite, Canva, a thebyg 

– Mae gennych chi brofiad cyfrifiadurol ymarferol sydd yn cynnwys dylunio graffeg, cynhyrchu fideo, ac animeiddiad 

– Rydych chi’n angerddol am ddefnyddio cyfryngau i gysylltu gyda phobl a chymunedau 

– Rydych chi’n ddibynadwy, yn gyfrifol, gydag agwedd bositif 

– Rydych yn gyffrous i weithio mewn amgylchedd prysur ble mae pob diwrnod yn wahanol 

– Rydych chi’n awyddus i ddysgu a datblygu eich sgiliau wrth gael profiad yn un o’r mentrau cymdeithasol sydd yn tyfu cyflymaf yng Nghymru 

– Rydych chi’n hyblyg i deithio 

Dyddiad cau: 23ain Chwefror 2024, 5yp 

GWNEWCH GAIS HEDDIW! E-bostiwch eich ffurflen gais wedi’i lenwi (isod) i people@promo.cymru