[Wedi cau] Swydd Wag Swyddog Cefnogi Cymunedol 

by ProMo Cymru | 18th Ion 2024

Mae cyfle newydd a chyffroes wedi codi yn ProMo Cymru Cyf am Swyddog Cefnogi Cymunedol i ymuno â’n tîm brwdfrydig yn Institiwt Glynebwy.

Bydd y person llwyddiannus yn gyfrifol am ddatblygiad a chydlyniad Clwb Cinio Cymunedol, Clwb Ffilm Prynhawn a Chaffi Dementia fydd yn cefnogi’r bobl sydd yn byw gyda, ac yn cael eu heffeithio gan, ddementia. 

Cytundeb: Cytundeb sefydlog 24 mis 

Lleoliad: Institiwt Glynebwy 

Cyflog: £24,410 pro rata 

Cyflog Cychwyn:  £24,410 pro rata 

Oriau: 17.5 awr yr wythnos 

Swydd Ddisgrifiad 

Rydym yn awyddus i recriwtio Swyddog Cefnogi Cymunedol brwdfrydig a threfnus i ddatblygu gweithgareddau’r EVI ymhellach wrth:  

– Creu a datblygu Clwb Cinio Cymunedol 

– Creu a datblygu Clwb Ffilm Prynhawn 

– Creu a datblygu Caffi Dementia i gefnogi’r bobl sydd yn byw gyda, ac yn cael eu heffeithio gan, ddementia 

– Cysylltu gyda’r gymuned leol i annog iddynt gymryd rhan yn y gweithgareddau 

– Gweithio’n agos gyda’r tîm EVI i ddatblygu mwy o wasanaethau a gweithgareddau fydd yn cefnogi cymuned Glynebwy a Blaenau Gwent yn ehangach  

– Gweithio’n agos gyda Chydlynydd Gwirfoddoli’r EVI i recriwtio gwirfoddolwyr i gynnal y gweithgareddau a’r gwasanaethau newydd yma 

– Cefnogi arolygu ac adrodd i ‘Cymuned a Lle’ Cronfa Ffyniant Cyffredin y DU trwy Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 

Dyddiad cau: 7 Chwefror 2024 

Cyswllt:  info@promo.cymru