Cwrs am ddim: Cynllunio Gwasanaethau Digidol 

by Sarah Namann | 11th Awst 2023

Rydym yn cynnal cwrs am ddim ar gyfer sefydliadau’r trydydd sector yng Nghymru.

Bwriad y cwrs yw darparu’r cyfranogwyr gyda’r wybodaeth a’r sgiliau i gynllunio gwasanaethau digidol sy’n canolbwyntio ar y defnyddwyr, a’u hysbrydoli nhw i gymryd mantais o ddulliau digidol i gael yr effaith gymdeithasol gorau posib. Yn ystod y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn:

-Cael y cyfle i ddatrys her go iawn sy’n wynebu eu sefydliad

-Ymroi amser a gofod i brofi syniadau a dulliau newydd

-Dysgu pethau newydd am ddefnyddwyr eu gwasanaeth a’u hanghenion

-Derbyn mentora ac arweiniad gan arbenigwyr digidol

-Dysgu sut i ddatblygu gwasanaethau digidol sy’n canolbwyntio ar y person wrth ddefnyddio’r fethodoleg Cynllunio Gwasanaeth

-Arbrofi gydag adnoddau digidol newydd

-Cael mynediad i offer ac adnoddau digidol

Beth yw trefn y cwrs?

Mae’r cwrs yn cynnwys 2 ran. Y rhan cyntaf yw gweminar yn cyflwyno’r fethodoleg Cynllunio Gwasanaeth a pham ei fod yn gweithio ar gyfer gwasanaethau digidol. Gallech ddewis i fynychu’r modiwl cyntaf yn unig, neu os oes gennych chi brosiect cynllunio gwasanaeth i weithio arni, gallech chi gwblhau’r ail ran lle darparir cefnogaeth i ddatblygu eich gwasanaeth digidol.

Manylion pellach yma

Cofrestrwch am ran un yma, cofrestrwch am ran un a dau yma