Eirin Gwlanog a Chynnydd Personol: Mis Gyda ProMo

by Dayana Del Puerto | 30th Medi 2016

Dwi newydd ddod i ddiwedd mis anhygoel o brofiad gwaith gyda ProMo-Cymru.

Dysgais am ProMo am y tro cyntaf fel person ifanc, ym Mlwyddyn 9 yn yr ysgol, a dwi wedi bod yn rhan ohono fel gwirfoddolwr ers hynny. Roedd staff TheSprout ar yr adeg wedi fy ysbrydoli’n llwyr i fynd i mewn i newyddiaduraeth cerddoriaeth a rheolaeth digwyddiadau, a siaradais amdano yn fy nghyfweliad yng Nghaergrawnt!

Bellach yn 21, dwi’n parhau i feddwl am TheSprout fel un o’r llwyfannau mwyaf cŵl sydd allan yna yn y DU i bobl ifanc gael dweud eu dweud, yn eu ffordd nhw. Roedd is-olygu’r wefan dros y mis yma yn dangos i fi faint sydd yn digwydd yn y brifddinas ar hyn o bryd, ac ysgrifennais am ddathliadau City of the Unexpected Roald Dahl a sîn hip-hop a grime Caerdydd gyda chymorth Grassroots.

screen-shot-2016-09-30-at-14-36-58

Barod am ddiwrnod o wrachod ac eirin gwlanog yn City of the Unexpected.

Roedd ysgrifennu cynnwys ar gyfer y wefan PwyntTeulu Cymru, sydd wedi’i anelu at rieni fwyaf, yn anodd fel myfyriwr sydd ddim wedi cael llawer o gysylltiad gyda phlant heblaw am pan fydd Kid Ink yn dod ymlaen mewn partïon. Ond dwi wedi dysgu sut i ddefnyddio fy sgiliau ysgrifennu mewn gwahanol ardaloedd ac roedd hyn yn her iach.

Roedd taith wythnosol i Institiwt Glyn Ebwy, un o’r adeiladau hynaf yn Ne Cymru, yn newid mawr o swyddfa Caerdydd. Gyda help gwirfoddolwr EVS newydd ProMo, Auguste, dwi wedi rhoi fideo at ei gilydd sydd yn dathlu beth mae’r canolfan diwylliannol yn ei gynnig i’r gymuned.

screen-shot-2016-09-30-at-14-38-23

Dai, Rheolwr Institiwt Glyn Ebwy, yn rhoi gwers hanes i mi: Cafodd yr Institiwt ei sefydlu yn 1853.

Dwi ar fin dychwelyd i Gaergrawnt ar gyfer fy nhrydedd flwyddyn yn y brifysgol. Mae fy mis yng Nghaerdydd a Glyn Ebwy wedi bod fel chwa o awyr iach. Mae ProMo-Cymru yn grŵp o bobl anhygoel sydd yn gwneud pethau pwysig mewn ffordd newydd. Hoffwn weithio gyda nhw eto ar ôl i mi raddio.

Fyddech chi’n hoffi darganfod mwy am y ffordd rydym yn gweithio? Cysylltwch.


Mwy o flogiau fel hyn:

EVi – a great community space for all

EU Referendum: Young Cardiffian Combats “Mainstream Misinformation”, With NATO Interviews, And More