[Wedi cau] Cyfleoedd Swydd: Swyddog Datblygu Cyllid

by Andrew Collins | 1st Awst 2023

Cyfle cyffrous i ymuno â thîm ProMo-Cymru fel Swyddog Datblygu Cyllid, yn cefnogi ac yn gwella ein swyddogaethau cyllid canolog a chefn swyddfa.

Amdanom Ni:

Mae ProMo-Cymru yn elusen gofrestredig gyda changen masnachu. Fel sefydliad, rydym yn gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn cael eu hysbysu, eu hymgysylltu, eu cysylltu â’u clywed.

Dysgwch fwy am ProMo-Cymru ar www.promo.cymru

Y Swydd:

Yn adrodd i’n Rheolwr Cyllid, byddwch yn ein cynorthwyo i gynnal a gwella ein swyddogaethau cyllid. Rydym yn chwilio am rywun sydd ag egni, syniadau, ac agwedd bositif, gallu-gwneud. Byddwch yn ymuno ac yn cyfrannu at dîm blaengar o bobl a sefydliad sydd yn ceisio gwella bywydau unigolion a chymunedau.

Gwybodaeth Ychwanegol

– Cyflog cychwynnol – £24,410 yn gweithio 35 awr yr wythnos

– Gwyliau – 23 diwrnod yn ogystal â gwyliau cyhoeddus

– Lwfans ffôn symudol

– Oriau a threfniadau gweithio hyblyg

– Gweithio hybrid

Sut i Wneud Cais

Gyrrwch ffurflenni cais electroneg i: info@promo.cymru

Dyddiad cau – 11eg Awst am 5yh

Cyfweliadau – wythnos yn cychwyn 21ain Awst