Datblygu Gwaith Ieuenctid Digidol

by Nathan Williams | 27th Ebr 2018

Mae ProMo-Cymru yn gweithio gyda phobl ifanc i ddatblygu gwaith ieuenctid digidol a gwybodaeth ieuenctid digidol yn y DU.

Rydym wedi derbyn cyllid gan Sefydliad Paul Hamlyn i ddatblygu model ymarfer gorau mewn gwaith ieuenctid digidol. Bydd ProMo-Cymru yn archwilio sut i wella gwaith ieuenctid traddodiadol ymhellach yn ddigidol er mwyn cefnogi iechyd, dysgu a dinasyddiaeth weithredol gydol oes. Rydym yn credu y gall Cymru ddod yn arweinydd mewn gwaith ieuenctid digidol wrth weithio gyda sefydliadau eraill a chwalu meddylfryd seilo.

Ein datblygiadau digidol

Mae ProMo-Cymru wedi bod ar flaen datblygiadau digidol yn ei waith gyda phobl ifanc. Cychwynnodd hyn gyda datblygiad theSprout, cylchgrawn ar-lein i bobl ifanc Caerdydd sydd yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 yn 2018. Roedd y datblygiad yma yn arloeswr dull digidol i wybodaeth, ymrwymiad a chyfranogiad ieuenctid. Cyfrannodd y gwaith at ddatblygiad Meic, y gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru, a PwyntTeulu Cymru, sydd yn darparu gwybodaeth i deuluoedd yng Nghymru.

Bydd y cyllid gan Sefydliad Paul Hamlyn yn ein helpu i ddatblygu gwaith ieuenctid digidol. Gan ddefnyddio’r hyn yr ydym wedi’i ddysgu o’n prosiectau, a darganfod ymarferion gorau eraill, byddem yn cyd-gynhyrchu dulliau ymrwymiad digidol gyda phobl ifanc sydd o flaen y gad, ac yna’n ei rannu ar draws sectorau. Byddem hefyd yn parhau ein cysylltiad gyda’r Asiantaeth Gwybodaeth a Chynghori Ieuenctid Ewropeaidd (ERYICA). Bydd hyn yn caniatáu i ni gasglu gwybodaeth bellach gan wledydd eraill a’i fwydo’n ôl i mewn i’r rhwydwaith Ewropeaidd dylanwadol yma.

Deall y sector

Mae ProMo-Cymru yn sicrhau bod llais y defnyddiwr a chymunedau yn cael ei osod yng nghraidd ein gwaith. Mae arloesiad a gweithio’n ddigidol yn gallu helpu pobl a sefydliadau i gyd-gynhyrchu gwasanaethau gwell. Rydym yn deall y pwysau sydd ar ddarpariaethau ieuenctid, y trydydd sector a statudol. Rydym yn gwybod sut gall gwasanaethau ddioddef yn wyneb cyllidebau llai. Ond, gyda chydweithrediad ac arloesiad digidol, gallem weithio i chwalu’r rhwystrau cyfranogiad.

Os hoffech chi ein cefnogi wrth ddatblygu’r model gwaith ieuenctid digidol, neu gydag unrhyw agwedd o sut mae newid digidol yn cael effaith ar eich gwaith, yna cysylltwch ar info@promo.cymru neu alw 02920 462222.


Os oes gennych chi ddiddordeb ein gwaith yma yn ProMo-Cymru yna edrychwch ar ein herthyglau eraill yn yr adran Newyddion.


Mae popeth yn cychwyn gyda sgwrs

Model TYC ar gyfer erthygl gwaith ieuenctid digidol

Mae ProMo-Cymru yn gweithio tuag at greu newid positif a pherthnasau parhaol rhwng unigolion, teuluoedd a chymunedau. Rydym yn darparu datrysiadau arloesol a chreadigol gyda sgyrsiau ystyrlon a thechnoleg ddigidol. Os hoffech drafod sut gall ein Model TYC helpu eich sefydliad yna cysylltwch.

029 2046 2222
info@promo.cymru
@ProMoCymru