Creu Cynnwys Hygyrch

by Arielle Tye | 10th Ion 2020

Os ydym yn siarad am gynnwys, fideo yw’r ffurf fwyaf hygyrch. Mae’r ddelwedd symudol, ynghyd â’r clywedol ac is-deitlau, yn ogystal â nodweddion rhyngweithiol a hygyrchedd modern, yn gallu cysylltu gyda mwy o ddefnyddwyr nag unrhyw ffurf arall.

O Snapchat bachog a chlipiau YouTube i ffilmiau mawr arwyr y sinema, fideo yw’r brenin.

Os ydych chi’n ceisio cyfleu gwybodaeth drwy’r gair ysgrifenedig, yn enwedig mewn ffurf ddigidol, rydych chi’n dieithrio rhan fawr o’ch cynulleidfa yn barod. Efallai bod erthygl neu ddogfen hir yn anodd iawn i’w ddarllen i rai gyda namau gweledol neu lefel llythrennedd isel. Nid yw’n ffurf hygyrch iawn iddynt. Mae’n werth ymchwilio os gallech chi rannu eich neges yn well gyda fideo.

Rydym wedi bod yn ymgynghori gyda UCAN yn ddiweddar, cwmni perfformio cydweithredol ar gyfer plant a phobl ifanc Caerdydd sydd â nam gweledol.

Roedd siarad gyda phobl ifanc UCAN yn addysgiadol iawn i ddeall sut maent yn dehongli gwybodaeth o’r byd corfforol, yn ogystal â derbyn gwybodaeth yn y byd digidol.

YouTube ar y sgrin ar gyfer erthygl Creu Cynnwys Hygyrch

Ar y sgrîn

Datblygwyd breil fel modd i bobl gyda nam gweledol i ddarllen gwybodaeth. Ond, gyda gwybodaeth yn gyflym troi’n ddigidol, mae llai o ddefnydd o freil. Nid ellir bod yn ddibynnol ar wybodaeth yn cael ei gynhyrchu mewn ffurf gorfforol.

Ond, mewn rhai achosion gall hyn fod yn fuddiol i’r rhai â nam gweledol. Mae ffonau clyfar a chyfrifiaduron modern yn cynnwys amrywiaeth eang o nodweddion hygyrchedd. Mae tudalen ar Google yn trafod nodweddion hygyrchedd Android, a chywerth iOS Apple.

Fideo sydd orau

Roedd pobl ifanc UCAN o’r farn er gwaethaf (neu efallai oherwydd) yr holl nodweddion hygyrchedd sydd wedi’u cynnwys ar ffonau clyfar, maent yn teimlo mai fideos hygyrch ffonau clyfar yw’r ffurf orau i dderbyn gwybodaeth.

Nid oes rhaid i chi ddarllen gyda fideo. Os ydych chi eu hangen, mae gennych chi is-deitlau neu gapsiynau. Os oes well gennych chi, mae yna elfen glywedol fel arfer (a phosibilrwydd efallai i chi glywed yr capsiynau yn cael eu darllen i chi).

Mae fideo yn gyfrwng cyfoethog iawn; gellir ei ddehongli mewn sawl ffordd.

Mae fideo da yn gallu cysylltu mewn ffordd wahanol iawn i ddarn ysgrifenedig. Os ydych chi’n llwyddo cadw diddordeb eich cynulleidfa yna byddant yn parhau i wylio nes cyrraedd y credydau.

Chwyddwydr ar gyfer erthygl Creu Cynnwys Hygyrch

Darllen ychwanegol:

Capsiynau ac Is-deitlau – Dayana Del Puerto yn ysgrifennu ar flog ProMo-Cymru
Pam bod hygyrchedd yn bwysig i bawbNathan ar flog ProMo-Cymru
Apps for the visually impaired
– The Macular Society
How I Access Android,
Rhan 1 a Rhan 2 – Bhavya Shah, blogiwr sydd â nam gweledol.
How I Use Screen Reading and Magnification  – YouTuber The Blind Spot

Mae’r Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol wedi caniatáu i ni ddatblygu ein sgiliau cyfathrebu ac ymgysylltu. Mae’r gronfa yn cefnogi busnesau lleol yng Nghymru i dyfu a chreu cyfleoedd swyddi. Wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop. Yn cael ei weinyddu gan Fuddsoddiad Cymdeithasol Cymru, CGGC.