Nathan Williams

Uwch Reolwr Cyllid a Datblygu

Articles by Nathan

 • Cwrs Cynllunio Gwasanaethau Digidol Ieuenctid DesYIgn

  gan Nathan Williams | 27/01/2022

  Disgrifiad Mae Cynllunio Gwasanaethau Ieuenctid Digidol yn gwrs ymarferol o gefnogaeth sydd â’r nod o rymuso sefydliadau ieuenctid trydydd sector Cymru i drawsffurfio gwasanaethau yn ddigidol gan ddefnyddio’r fethodoleg Cynllunio…

 • Ad-dalu Cyd-gynllunio

  gan Nathan Williams | 11/01/2022

  Fel Menter Gymdeithasol, rydym yn credu yn y gwerth cymdeithasol a ddaw o gyd-gynllunio gwasanaethau gyda phobl. Rydym o’r gred y dylid cydnabod a gwerthfawrogi profiadau bywyd pobl wrth gyd-gynllunio…

 • Meddwl Ymlaen

  gan Nathan Williams | 26/05/2021

  Yn gynnar yn 2020 dechreuodd tîm o bobl ifanc weithio gyda Chronfa Gymuendol y Loteri Genedlaethol. Y bwriad oedd adnabod sut mae ariannu’r Loteri Genedlaethol yn gallu cael yr effaith…

 • CDPS Cymru

  gan Nathan Williams | 08/12/2020

  Roedd ProMo-Cymru yn hapus iawn i gael siarad gyda Chanolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol Cymru (CDPS) yn ddiweddar i glywed am eu dull Cynllunio Gwasanaeth i gynllunio gwasanaethau cyhoeddus gwell. Hoffem…

 • Arolwg Pobl Ifanc Yn Arwain

  gan Nathan Williams | 22/10/2020

  Rydym wedi lansio arolwg yn gofyn beth sydd yn bwysig i bobl ifanc a pa newidiadau maent yn awyddus i weld yng Nghymru. Pwrpas gofyn y cwestiynau yma ydy i…

 • Mae Bywydau Du o Bwys

  gan Nathan Williams | 04/07/2020

  Mae ProMo-Cymru yn credu bod Bywydau Du o Bwys. Mae ProMo wedi gweithio gyda sawl person ifanc du; maent wedi bod yn gymorth i siapio ein sefydliad. Mae pobl ifanc…

 • Cynyddu Effeithlonrwydd Ynni’r EVi

  gan Nathan Williams | 15/02/2019

  Mae ProMo-Cymru yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi derbyn cyllid o £32,523 gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Mae hwn yn rhaglen gyllido Llywodraeth Cymru sydd yn cael…

 • Datblygu Gwaith Ieuenctid Digidol

  gan Nathan Williams | 27/04/2018

  Mae ProMo-Cymru yn gweithio gyda phobl ifanc i ddatblygu gwaith ieuenctid digidol a gwybodaeth ieuenctid digidol yn y DU. Rydym wedi derbyn cyllid gan Sefydliad Paul Hamlyn i ddatblygu model…

 • Apiau Negeseuo ac Ymrwymiad Cymunedol

  gan Nathan Williams | 03/11/2017

  Dylech chi anghofio am yr e-byst a defnyddio WhatsApp i gysylltu â’ch cleientiaid a’r rhai sy’n defnyddio’ch gwasanaeth? Edrychwn ar sut gall y trydydd sector ddefnyddio apiau negeseuo i ymrwymo…