Nathan Williams

Swyddog Ymchwil a Datblygu

Erthyglau gan Nathan

 • Cynyddu Effeithlonrwydd Ynni’r EVi

  gan Nathan Williams | 15/02/2019

  Mae ProMo-Cymru yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi derbyn cyllid o £32,523 gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Mae hwn yn rhaglen gyllido Llywodraeth Cymru sydd yn cael…

 • Datblygu Gwaith Ieuenctid Digidol

  gan Nathan Williams | 27/04/2018

  Mae ProMo-Cymru yn gweithio gyda phobl ifanc i ddatblygu gwaith ieuenctid digidol a gwybodaeth ieuenctid digidol yn y DU. Rydym wedi derbyn cyllid gan Sefydliad Paul Hamlyn i ddatblygu model…

 • Apiau Negeseuo ac Ymrwymiad Cymunedol

  gan Nathan Williams | 03/11/2017

  Dylech chi anghofio am yr e-byst a defnyddio WhatsApp i gysylltu â’ch cleientiaid a’r rhai sy’n defnyddio’ch gwasanaeth? Edrychwn ar sut gall y trydydd sector ddefnyddio apiau negeseuo i ymrwymo…