Apiau Negeseuo ac Ymrwymiad Cymunedol

by Nathan Williams | 3rd Tach 2017

Dylech chi anghofio am yr e-byst a defnyddio WhatsApp i gysylltu â’ch cleientiaid a’r rhai sy’n defnyddio’ch gwasanaeth? Edrychwn ar sut gall y trydydd sector ddefnyddio apiau negeseuo i ymrwymo gyda chymunedau.

Mae’r trydydd sector a grwpiau cymunedol yn defnyddio Facebook a Twitter gyda’r gymuned fel mater o drefn, ac mae hyn yn wych. Ond, mae’n bwysig asesu’r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn aml i ddarganfod y rhai mwyaf effeithiol i gysylltu gyda’r bobl rydym yn ei wasanaethu. Hefyd, ni ddylid teimlo’n ddrwg am adael llwyfannau sydd bellach yn aneffeithiol. Mae adroddiad newyddion Reuters diweddar wedi amlygu pwysigrwydd apiau negeseuo cymdeithasol. Yn yr erthygl hon, rydym yn trafod pwysigrwydd hyn i ymrwymiad cymunedol.

Y broblem gyda rhaglenni negeseuo

Bydd y mwyafrif ohonom yn gyfarwydd gyda apiau negeseuo cymdeithasol. Mae biliynau o bobl ledled y byd yn defnyddio gwasanaethau fel WhatsApp, Facebook Messenger a Snapchat yn rheolaidd. A chofiwch hefyd y rhaglen negeseuo cymdeithasol hynaf oll: y neges testun.

Manteision y gwasanaethau yma ydy’r ffaith eu bod yn caniatáu pobl i greu rhwydweithiau preifat diogel eu hunain. Gall hyn fod gyda ffrindiau, teulu, cydweithwyr neu gymunedau o ddiddordeb eraill. Mae rhaglenni negeseuo hefyd yn helpu osgoi rhai o’r peryglon preifatrwydd sydd ynghlwm â chyfryngau cymdeithasol traddodiadol.

Ar un adeg roedd yna bwyslais ar gael app i bopeth. Bellach, mae cyffredinrwydd gwasanaethau negeseuo cymdeithasol wedi ei wneud yn fwy pwysig i gael strategaeth i fodoli dros yr holl lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Y buddiannau o hyn ydy mwy o ymrwymiad o gymharu ag e-bost a chyfryngau cymdeithasol traddodiadol.

“Negeseuo ydy un o’r ychydig bethau mae pobl yn ei wneud fwy nag rhwydweithio cymdeithasol.” Mark Zuckerberg, Prif Weithredwr Facebook.

Mae Doctors Without Borders yn esiampl o sefydliad trydydd sector sydd yn cysylltu gyda phobl yn ei waith wrth ddefnyddio WhatsApp. Mae WhatsApp wedi caniatáu iddynt adrodd straeon yn syth o barthau gwrthdaro yn sydyn a gyda theimlad o ddigyfryngedd na cheir ei thebyg mewn cyfathrebiadau fel e-byst.

Esiampl flaengar arall ydy un gan Charity: Water. Maent bellach yn derbyn rhoddion trwy bot, darn o feddalwedd awtomataidd, ar Facebook Messenger.

Dim signal?

Mae’r trydydd sector a sefydliadau cymunedol wedi bod yn araf iawn yn gyffredinol i addasu i’r gwasanaethau negeseuo newydd yma. Un o’r rhesymau am hyn ydy bod llawer yn cysylltu’r rhaglenni yma gyda ffôn symudol yn hytrach nag chyfrifiadur, a dyma sydd yn cael ei ddefnyddio am y mwyafrif o’n gwaith o ddydd i ddydd. Mae ProMo-Cymru wedi amlygu rhaglen ddefnyddiol yn y gorffennol, sef Franz. Mae’n caniatáu i chi redeg eich rhaglenni negeseuo cymdeithasol trwy’ch cyfrifiadur. Mae hyn yn golygu bod delio gyda sawl llwyfan a theipio yn llawer haws.

Mae gennych chi’r broblem hefyd o ddod yn gyfarwydd gyda llwyfannau penodol. Efallai ei fod wedi cymryd ychydig o amser, ond yn gyffredinol mae’r trydydd sector yn deall hanfodion defnyddio Facebook a Twitter a bod pawb arall yn defnyddio’r rhain. Ond, mae yna ragdybiaeth bod y llwyfannau yma yn addas ar gyfer eu hanghenion a’u cymunedau.

Beth sydd yn iawn i’ch cymuned chi?

Fel dywedwyd ar gychwyn yr erthygl, mae’n bwysig i chi ddeall beth sydd yn gweithio orau i’ch cymuned chi. Os mai e-bost ydy hynny, yna grêt. Os yw’n Snapchat, gwych. Dylech chi ofyn i’ch cymuned sut maen nhw’n hoffi cysylltu. Dylid hefyd cofio bod y llwyfannau yma yn gallu ymddwyn fel ffordd i ddod yn angor cymuned ddigidol, sicrhau perthnasedd parhaol eich sefydliad ym mywydau pob dydd. Y gymuned, nid y llwyfan, yw’r flaenoriaeth.


Mae popeth yn cychwyn gyda sgwrs

Mae ProMo-Cymru yn gweithio tuag at greu newid positif a pherthnasau parhaol rhwng unigolion, teuluoedd a chymunedau. Rydym yn darparu datrysiadau arloesol a chreadigol gyda sgyrsiau ystyrlon a thechnoleg ddigidol. Os hoffech drafod sut gall ein Model TYC helpu eich sefydliad yna cysylltwch.

029 2046 2222
info@promo.cymru
@ProMoCymru