4 Hashnod Firaol Llwyddiannus Yr Haf

by Marco Gil-Cervantes | 23rd Awst 2016

Mae Haf 2016 wedi bod yn flwyddyn enfawr ar gyfer digwyddiadau mawr. Gyda’r Ewros a Gemau Olympaidd Rio a llawer mwy i ddod, beth sydd wedi gwneud i’r digwyddiadau yma aros yn atgof y Genhedlaeth Sgrin?Mae hashnodau (y symbol bach yma —> #) wedi bod yn cynyddu yn ei boblogrwydd ers lansiad Twitter yn 2006. Defnyddir hashnodau i dynnu postiadau cymdeithasol at ei gilydd dan bwnc penodol. Gall pobl ledled y byd ymuno yn y sgwrs, wrth ddefnyddio’r symbol defnyddiol yma.

Dyma bedwar hashnod oedd wedi creu argraff arnom ni:

1. #GorauChwaraeCydChwarae // #TogetherStronger

Screen Shot 2016-08-22 at 16.00.00

Hashnod Cymdeithas Pêl Droed Cymru, creodd argraff fawr yn ystod ymgyrch Cymru yn gemau Ewro UEFA 2016 yn gynharach yn yr haf. Cafodd ei ddefnyddio wedyn gan Hilary Clinton yn ystod araith ar ei hymgyrch, llwyddodd i adael marc ar Twitter gyda dros 1.327 miliwn o wylwyr yn gwylio gem ddiwethaf Cymru yn y gystadleuaeth yn erbyn Portiwgal, lle collwyd 2-0.

Y rheswm roeddem yn hoff ohono: Roedd gallu cyson Cymru i weithio gyda’i gilydd fel tîm yn rheswm am lwyddiant anferthol Cymru yn yr Ewros. Roedd hashnod oedd yn atgyfnerthu’r ethos yn sicr o fod yn llwyddiant.

2.  #Steddfod16

Screen Shot 2016-08-22 at 13.58.10

Y peth hyfryd am y hashnod bach yma ydy ei fod wedi denu pobl o bob man. Roedd Côr Hŷn Glynllyw yn gallu hysbysebu sesiwn ymarfer fyrfyfyr ar un o’r stondinau wrth fanteisio ar y tag yma sydd wedi’i sefydlu eisoes.

Roedd hefyd yn casglu lluniau digwyddiad at ei gilydd, yn ei wneud yn llawer haws i’w darganfod yn hwyrach ymlaen:

Screen Shot 2016-08-22 at 14.01.42

Y rheswm roeddem yn hoff ohono: Mae cael hashnod Cymraeg yn unig yn codi proffil yr iaith, ac yn gwneud i’r ŵyl sefyll allan fel digwyddiad blaengar. Mae hefyd yn ffordd anffurfiol o ddweud “Eisteddfod”, sydd yn helpu ei atgyfnerthu gyda phobl ifanc, sydd yn gwarantu dyfodol y digwyddiad.

3. #Rio2016

Mae’r hashnod yma wedi dominyddu’r pythefnos diwethaf o’r newyddion, wrth ddilyn digwyddiadau’r Gemau Olympaidd yn Rio de Janeiro. Gyda’r Gemau Paralympaidd ar y gorwel, mae’n sicr o gael atgyfodiad (ynghyd â hashnod eu hunain, #Superhuman).

Screen Shot 2016-08-22 at 17.12.18

Y rheswm roeddem yn hoff ohono: Mae ei apêl amlieithog yn ei wneud yn llwyddiant mawr ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Twitter a Facebook.

4. #PrideCymru

Gwelwyd dros 10,000 o ymwelwyr yng Nghae Cooper’s yng ngŵyl Pride Cymru yng Nghaerdydd eleni.

pride2-export

Y rheswm roeddem yn hoff ohono: Mae digwyddiadau unigryw gyda hashnod un-pwrpas yn gwarantu ffordd i’ch ymwelwyr fod yn rhan o’r sgwrs, cael diweddariadau yn syth a gadael i eraill wybod ble maent.

(Eisiau gweld lluniau ni o Pride? Cymerwch olwg yma.)

Delweddau oddi ar Twitter


Eisiau creu argraff ar-lein gyda’ch ymgyrch? Cychwynnwch sgwrs gyda ni.

Erthyglau eraill:

 

How To Make Friends And De-Alienate People: 3 Must-Know Things We Learned From The Eisteddfod

ProMo-Cymru @ WMC’s Festival of Voice