Yn cyflwyno Hallie – Cynllun Kickstart

by Halyna Soltys | 2nd Meh 2021

Hoffwn eich cyflwyno i’n haelod staff Kickstart newydd, Halyna (Hallie) Soltys.

Mae ProMo-Cymru yn cefnogi datblygu sgiliau pobl ifanc ac yn helpu i dyfu talent newydd. Dyma gyfle i gyflwyno Hallie, sydd yn cael ei chyflogi fel Ysgrifennwr a Chynhyrchydd Cynnwys drwy’r cynllun Kickstart. Mae’r cynllun yn cael ei redeg gan CGGC i’n cefnogi ni ac i ddatblygu ei sgiliau cyfryngau digidol a chreu cynnwys.

Llun o Hallie sydd wedi ymuno â ProMo-Cymru trwy'r cynllun Kickstart. Gwen, gwallt hir brown, siwmper streipiau lliw enfys.

Manylion Hallie

Mae gan Hallie radd dosbarth cyntaf mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd gyda phrofiad mewn cyfryngau digidol, marchnata a chyfathrebu. Ar gychwyn ei thrydedd flwyddyn o’r radd baglor bu’n cwblhau profiad gwaith gyda ProMo-Cymru. Bu’n gweithio fel rhan o’r tîm Amlgyfryngau a Chyfathrebu. Ar ôl gorffen y lleoliad gwaith, parhaodd i wirfoddoli gyda ProMo-Cymru. Treuliodd ddiwrnod yr wythnos yn creu cynnwys ar gyfer theSprout yn bennaf.

Roedd Hallie hanner ffordd drwy ei thrydedd flwyddyn yn y brifysgol yn ystod y cyfnod clo cyntaf. Dychwelodd i Dre’r Ogof (Nottingham) i fod yn agosach i’w theulu. Er hyn, roedd Hallie yn parhau i fod mewn cysylltiad â ProMo-Cymru ac yn cynnig cefnogaeth o bell gyda sawl prosiect.

Oherwydd y pandemig, roedd darganfod swydd raddedig yn anodd iawn ar ôl graddio yn fis Mehefin 2020. Roedd y gystadleuaeth yn gryf. Parhaodd Hallie i wirfoddoli’n rhan amser gyda ProMo-Cymru wrth chwilio am swyddi i gael profiad pellach yn y diwydiant.

Ychydig fisoedd wedyn, roedd Hallie wedi cael ei chyflogi gan ProMo-Cymru fel rhan o’r cynllun Kickstart. Yn ei swydd newydd fel Ysgrifennwr a Chynhyrchydd Cynnwys, mae Hallie yn gyfrifol am gynllunio, creu a chyhoeddi cynnwys ar draws sawl prosiect yn ProMo-Cymru.

Dyfyniad gan Hallie Kickstart - Rwy’n hapus iawn i fod yn rhan o amgylchedd gwaith sydd mor gefnogol, hwyl a chynhwysol ble rwy’n dysgu rhywbeth newydd bob dydd a chael anogaeth i ffynnu”.

Sut mae’r cynllun Kickstart wedi helpu Hallie?

Mae swydd Hallie yn ProMo-Cymru yn cael ei gefnogi gan Cyngor Gweithredu Gwirfoddoli Cymru (CGGC). Mae CGGC yn cefnogi sefydliadau gwirfoddol i gael mynediad i Gynllun Kickstart Llywodraeth y DU. Mae’n noddi swyddi’n llawn ar gyfer pobl ifanc ledled y DU. Fel rhan o’r Cynllun Kickstart, bydd y staff yn derbyn y Lleiafswm Cyflog Cenedlaethol am 25 awr yr wythnos. Bydd ProMo-Cymru yn cynyddu’r cyflog yma i sicrhau ei fod yn cyrraedd Gwir Gyflog Byw.

Dywedodd Hallie: “Mae’r Cynllun Kickstart wedi rhoi cyfle gwych i mi weithio a chael profiad mewn maes rwy’n ei garu yng nghanol y pandemig coronafeirws yma. Mae gweithio i ProMo-Cymru yn dilyn fy siwrne gwirfoddoli gyda nhw yn freuddwyd wedi ei wireddu. Rwy’n hapus iawn i fod yn rhan o amgylchedd gwaith sydd mor gefnogol, hwyl a chynhwysol ble rwy’n dysgu rhywbeth newydd bob dydd a chael anogaeth i ffynnu”.

Os hoffech weld ychydig o’r gwaith sydd yn digwydd yn ProMo-Cymru, ewch draw i’n tudalennau Prosiectau.