Rydym yn Recriwtio Aelodau Bwrdd 

by Tania Russell-Owen | 9th Tach 2022

Mae ProMo-Cymru yn chwilio am dri aelod bwrdd newydd. 

Ydych chi’n chwilio am ffordd i wneud cyfraniad gwerthfawr i fywydau pobl ifanc a chymunedau yng Nghymru? Fyddech chi’n hoffi datblygu eich sgiliau arweinyddiaeth a bod yn rhan o fenter gymdeithasol fywiog a chreadigol sydd yn gweithio i arloesi trosglwyddiad gwasanaethau a phrosiectau cymunedol yn y trydydd sector a’r sector cyhoeddus?  

Efallai mai rôl fel Ymddiriedolwr ar fwrdd elusennol yw’r union beth sydd ei angen arnoch i roi hwb yn eich gyrfa, yn eich cefnogi i ddatblygu sgiliau a phrofiad gall ganiatáu i chi gyrraedd eich uchelgeisiau. 

Mae ProMo yn angerddol am gefnogi pobl ifanc a chymunedau. Rydym wedi treulio’r 40 mlynedd diwethaf yn datblygu gwasanaethau arloesol. Ni yw’r sefydliad yn gyfrifol am Meic, TheSprout, Institiwt Glyn Ebwy, Cefnogaeth Ddigidol i’r Trydydd Sector a thua 50 prosiect arall yn flynyddol. 

Cyfleoedd Ymddiriedolwyr

Mae llefydd gwag ar ein Bwrdd Ymddiriedolwyr a Rheolwyr. Mae hwn yn rôl wirfoddol, ac rydym yn cyfarfod bob ryw chwe wythnos. Mae cyfarfodydd yn gymysgedd o gynadledda fideo ac wyneb i wyneb. Rydym yn gwerthfawrogi cael gweithlu a bwrdd amrywiol. 

Fel sefydliad sydd yn gweithio yn y maes ieuenctid a chymunedol, rydym yn chwilio’n benodol am aelod bwrdd sydd â phrofiad Gwaith Ieuenctid a Phobl Ifanc dan 25. Yn fwy na phopeth, rydym yn chwilio am bobl sydd wedi ymroddi i helpu a chefnogi’r sefydliad, y staff a’r cleientiaid i dyfu ac i ddatblygu. 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn tyfu eich sgiliau arweinyddiaeth a gwneud gwahaniaeth? Cysylltwch â Phrif Weithredwr ProMo, Marco Gil Cervantes marco@promo.cymru i fynegi diddordeb.