Refferendwm Ewrop: Person Ifanc o Gaerdydd yn mynd i’r afael â “Gwybodaeth Camarweiniol”, Gyda cyfweliadau NATO, a llawer mwy

by Dayana Del Puerto | 20th Meh 2016

Refferendwm Ewrop: Cyfweliadau annibynnol, unigryw gan berson ifanc o Gaerdydd ag arweinwyr Ewrop er mwyn atal ” Gwybodaeth Camarweiniol” ac i helpu bobl ifanc eraill

Mae Cymro ifanc, bu’n byw yng Ngwlad Belg am 19 blynedd a sydd nawr yn byw yng Nghaerdydd, yn rhedeg prosiect diduedd sylweddol i addysgu ac i alluogi bobl ifanc i ymgysylltu â’r refferenwdm UE, sy’n cymryd lle ar ddydd Iau.

Bu Arthur Huxham, yn ysgrifennu am gwefan theSprout.co.uk – gwefan gwybodaeth a chylchgrawn ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru (rheolir gan ProMo-Cymru) ym Mrwsel, er mwyn cyfweld â swyddog uwch NATO — Cadeirydd Siambrau Fasnach Prydeinign yng Ngwlad Belg; ôl-newiddadurwr BBC Mark Laity; Cadeirydd Cymdeithas Cymru yng Ngwlad BElg; yn ogystal â myfyrwyr Ewropeiaidd yng Nghaerdydd, a mwy.

Mae hyn yn dilyn pleidlais wythnos diwethaf gan y cwmni ymchwiliad marchnad Ipsos MORI sy’n dangos bod “the UK is massively misinformed on the EU”, ar bynciau sy’n cynnwys mewnfudwyr a chostau aros yn yr UE, a llythyr gan weithwyr academaidd o Abertawe yn ymosod ar “gamarweiniadau’r refferendwm”.

Medd berson ifanc arall o Gaerdydd, Adam: “With all the sensationalism in the mainstream press and from political parties, it’s a relief to get the facts clearly to know how to make an informed decision on the 23rd. I am really thankful to theSprout writer, who, as a young person, doesn’t have an agenda besides the truth.”

Yn ogystal â’r 12+ erthygl annibynnol ysgrifennwyd gan Arthur, mae Arthur wedi paratoi rhaglen ddogfennol 40-munud o’r enw ‘The UK’s Relationship With The EU’.

Screen shot 2016-06-20 at 15.04.39

Ffurfiwyd y rhaglen o menwelediad addysgol, sy’n trafod hanes hir perthynas y DU ag Ewrop, y refferendwm, a safbwyntiau gan ôl-Brydeinwyr sy’n byw yng Ngwlad Belg.

Medd Arthur, “I wanted to inform and involve other young people in this once-in-a-generation debate from many important and interesting perspectives, which is even more vital now than when I started this project due to pervasive mainstream misinformation.”

Cewch ddod o hyd i’r ddogfen a’r cyfweliadau ar theSprout.co.uk yma. Yn ddiweddar, lawnsiwyd adran gwybodaeth newydd