Croeso Sue

by Megan Lewis | 6th Gor 2022

Mae Sue yn ymuno fel Rheolwr Mentrau Cymdeithasol.

Mae’n Rheolwr Gweithredoedd profiadol gyda hanes llwyddiannus yn y trydydd sector a manwerthu gyda chymwysterau Arweinyddiaeth a Rheoli. Mae ganddi brofiad mewn gwerthu, gwasanaeth cwsmer, trosglwyddo elw, datblygiad, rheoli pobl a manwerthu amlsianel.

Yn flaenorol, mae Sue wedi bod yn gweithio i gefnogi pobl yng nghartrefi eu hunain sydd mewn perygl o ddigartrefedd oherwydd tenantiaeth yn chwalu, gan annog dysgu a datblygiad yn y gymuned.

Fel Rheolwr Menter Gymdeithasol, mae swydd Sue yn ProMo yn ymwneud â chefnogi gweithredu masnachol fel ein bod yn sefydliad cynaliadwy sydd yn parhau i gynyddu ein gwaith gyda phobl ifanc a chymunedau.

“Rwy’n edrych ymlaen cael cefnogi ProMo i sicrhau bod EVI yn parhau i gael ei weld fel ased cymunedol gwerthfawr, ac i’w helpu i barhau i gefnogi pobl ifanc i ddysgu a chael profiadau newydd sydd yn cael effaith positif ar eu dyfodol.”

Croeso i’r tîm Sue!