Croeso Sian

by Megan Lewis | 6th Gor 2022

Mae Sian yn ymuno gyda ni fel Rheolwr Canolfan yn ein canolfan Cymunedol a Diwylliannol, Institiwt Glynebwy (EVI).

Mae gan Sian brofiad maith mewn datblygiad cymunedol ac wedi ei chymwysterau mewn Polisi Cymdeithasol a Dysgu Gydol Oes. Wrth weithio gyda chymunedau ledled Cymru ar amrywiaeth o brosiectau, mae wedi bod yn rhan o:

– Gweithio mewn pum ardal Cymunedau’n Gyntaf i helpu grwpiau sydd heb sgiliau digidol i greu archif digidol

– Rheoli Canolfan y Mynydd Du ym Mrynaman Uchaf, canolfan gymunedol gyda chanolfan cynadleddau, caffi, meddygfa, llyfrgell ac ystafell TG

– Gweithio ar y prosiect Lleisiau Cymunedol DWR yn helpu tri phentref bach i lobïo am gyflymdra 20mya yn agos at yr ysgolion cynradd lleol – yn tynnu’r pentrefi at ei gilydd a thanio ysbryd cymunedol unwaith eto

– Gweithio gyda’r gymuned sglerosis ymledol (MS) yng Nghymru yn trefnu gweithgareddau, lobïo am fynediad gwell i driniaeth ac yn cefnogi unigolion sydd wedi derbyn diagnosis o MS

“Mae’n bleser i gael fy newis am y swydd o Reolwr Canolfan yn EVI ac rwy’n gyffrous iawn i ymuno gyda thîm mor ymroddgar. Edrychaf ymlaen at ail-agor y caffi a datblygu gwasanaethau a gweithgareddau newydd ar gyfer cymuned Glynebwy a Blaenau Gwent. Fy nod yw creu Canolfan Cymunedol a Diwylliannol gall y gymuned cyfan fod yn falch ohoni.”

Croeso i’r tîm Sian!