Arolwg Pobl Ifanc Yn Arwain

by Nathan Williams | 22nd Hyd 2020

Rydym wedi lansio arolwg yn gofyn beth sydd yn bwysig i bobl ifanc a pa newidiadau maent yn awyddus i weld yng Nghymru. Pwrpas gofyn y cwestiynau yma ydy i ddeall blaenoriaethau pobl ifanc yng Nghymru yn well.

Mae’r arolwg wedi cael ei greu gan dîm Pobl Ifanc yn Arwain Cymru Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Rydym yn derbyn cefnogaeth ProMo-Cymru a’r Ministry of Life.

Bydd yr atebion yn cael eu defnyddio gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i helpu wrth greu rhaglen ariannu newydd ar gyfer 2021, fydd yn dyfarnu grantiau ar gyfer prosiectau sydd yn cefnogi pobl ifanc yng Nghymru.

Byddem wrth ein boddau yn clywed gennych chi.

Tîm Pobl Ifanc yn Arwain

Arolwg Cymraeg

Arolwg Saesneg