DigiCymru

Gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth un i un, byr, am ddim, i sefydliadau’r trydydd sector yng Nghymru. Yn cael ei ariannu trwy Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Pwy sy’n gallu cael mynediad iddo?

– Elusennau
– Sefydliadau dielw
– Mentrau Cymdeithasol (bydd rhaid cael Clo Asedau neu fod yn Gwmni Buddiannau Cymunedol gyda chlo asedau)
– Grwpiau cymunedol neu wirfoddol (nid oes rhaid bod yn sefydliad cofrestredig)

Pa fath o gymorth sydd ar gael trwy DigiCymru?

– Trosolwg o offer digidol a’u budd
– Cefnogi sefydliadu i adeiladu, defnyddio, ac iteru offer eu hunain. Dangos ffyrdd y gallant adeiladu pethau eu hunain yn hytrach na phrynu i mewn i bethau eraill
– Cefnogi sefydliadau i ddatrys unrhyw broblemau technoleg

Mae DigiCymru eisoes wedi helpu sefydliadau i:

– Sefydlu Facebook Ads
– Creu ffurflenni digidol
– Gwneud synnwyr o Google Analytics
– Creu cronfa ddata

Cymerwch gip ar astudiaethau achos gan sefydliadau sydd eisoes wedi derbyn cefnogaeth DigiCymru.

Sut mae’n gweithio

Cadwch eich lle
– Rhoi gwybod am eich her/problem ddigidol
– Os nad yw’n rhywbeth gallem helpu ag ef, byddem yn ceisio darganfod rhywun fydd yn gallu helpu

Os hoffech gysylltu â’r tîm i drafod eich her ddigidol

Mae ProMo Cymru yn cynnig Cymorth Digidol am ddim i sefydliadau Trydydd Sector Cymru. Ewch draw i’n tudalen Cymorth Digidol i ddarganfod pa gymorth arall sydd ar gael.