Hyfforddiant ac Ymgynghoriad

Mae ProMo-Cymru yn credu mewn rhoi grym i sefydliadau wrth eu cyfarparu gyda’r sgiliau i droi syniadau cymunedau yn realiti.

Rydym yn darparu hyfforddiant wedi’i deilwro ar gyfer eich anghenion. Neu os hoffech symud ymlaen yn fwy sydyn, gallem gefnogi gydag ymgynghoriad pwrpasol.

Training conference  

Cyrsiau Hyfforddiant

Mae cyfres o gyrsiau hyfforddiant ar gael, fel brandio, datblygiad gwe, hysbysebu taledig, ffilmio a golygu ar ddyfais symudol, animeiddio, dylunio graffeg, fideo ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a mwy

Gweler y rhestr isod

Ymgynghoriad

Gallem eich helpu i roi cychwyn ar eich syniadau. Neu, os ydych chi’n ansicr am ble i gychwyn, gallem eich arwain ar y trywydd cywir.

Mae ein hymgynghorwyr wedi cyflawni cannoedd o brosiectau digidol llwyddiannus. Bydd eu profiad yn arbed amser i chi ac yn eich helpu i gyflawni eich nodau.

Am wybodaeth bellach ar hyfforddiant neu ymgynghoriad, cysylltwch ag andrew@promo.cymru

Teitl Hyfforddiant Pwnc Lefel
Cyflwyniad i Frandio a Chanllawiau Brandio (Cysondeb) Brandio a Dylunio Dechreuwr
Cyngor Dylunio Posteri Cyfryngau Cymdeithasol Brandio a Dylunio Dechreuwr
Creu Canllawiau Brandio Brandio a Dylunio Canolradd
Canva Brandio a Dylunio Dechreuwr
Hygyrchedd Dylunio a Fideo Brandio a Dylunio Dechreuwr
Cyflwyno a Dysgu Ar-lein (Zoom, Teams, Skype) Cyflwyno Dechreuwr
Tueddiadau Cyfryngau Cymdeithasol ac Ymgynghoriad Ieuenctid Cyfryngau Cymdeithasol Dechreuwr
Gwybodaeth Am Bob Rhwydwaith Cyfryngau Cymdeithasol Dechreuwr
Gwybodaeth Am Algorithmau Cyfryngau Cymdeithasol Dechreuwr
Cyflwyniad Talu i Hysbysu Cyfryngau Cymdeithasol Canolradd
Fideo Ffurf Fyr (TikTok, Reels, Triller) Cyfryngau Cymdeithasol Dechreuwr
Cyfryngau Cymdeithasol Teclynnau a Chyngor Cyfryngau Cymdeithasol Canolradd
Cynllunio Ymgyrchoedd a Chodi Arian Cyfryngau Cymdeithasol Canolradd
Sut i Ffilmio a Golygu Fideos ar Eich Ffôn Fideo Canolradd
Animeiddiad Syml gyda Canva Fideo Dechreuwr
Animeiddiad gyda Videoscribe Fideo Canolradd
Cyflwyniad i Safonau Iaith Gymraeg Safonau Iaith Gymraeg Dechreuwr
Ysgrifennu ar Gyfer y We Ysgrifennu i'r We Dechreuwr
Cyflwyniad i Wordpress Ysgrifennu i'r We Canolradd

Cyflwyniad i Frandio a Chanllawiau Brandio (Cysondeb)
Topic: Brandio a Dylunio
Level: Dechreuwr

Cyngor Dylunio Posteri Cyfryngau Cymdeithasol
Topic: Brandio a Dylunio
Level: Dechreuwr

Creu Canllawiau Brandio
Topic: Brandio a Dylunio
Level: Canolradd

Canva
Topic: Brandio a Dylunio
Level: Dechreuwr

Hygyrchedd Dylunio a Fideo
Topic: Brandio a Dylunio
Level: Dechreuwr

Cyflwyno a Dysgu Ar-lein (Zoom, Teams, Skype)
Topic: Cyflwyno
Level: Dechreuwr

Tueddiadau Cyfryngau Cymdeithasol ac Ymgynghoriad Ieuenctid
Topic: Cyfryngau Cymdeithasol
Level: Dechreuwr

Gwybodaeth Am Bob Rhwydwaith
Topic: Cyfryngau Cymdeithasol
Level: Dechreuwr

Gwybodaeth Am Algorithmau
Topic: Cyfryngau Cymdeithasol
Level: Dechreuwr

Cyflwyniad Talu i Hysbysu
Topic: Cyfryngau Cymdeithasol
Level: Canolradd

Fideo Ffurf Fyr (TikTok, Reels, Triller)
Topic: Cyfryngau Cymdeithasol
Level: Dechreuwr

Cyfryngau Cymdeithasol Teclynnau a Chyngor
Topic: Cyfryngau Cymdeithasol
Level: Canolradd

Cynllunio Ymgyrchoedd a Chodi Arian
Topic: Cyfryngau Cymdeithasol
Level: Canolradd

Sut i Ffilmio a Golygu Fideos ar Eich Ffôn
Topic: Fideo
Level: Canolradd

Animeiddiad Syml gyda Canva
Topic: Fideo
Level: Dechreuwr

Animeiddiad gyda Videoscribe
Topic: Fideo
Level: Canolradd

Cyflwyniad i Safonau Iaith Gymraeg
Topic: Safonau Iaith Gymraeg
Level: Dechreuwr

Ysgrifennu ar Gyfer y We
Topic: Ysgrifennu i'r We
Level: Dechreuwr

Cyflwyniad i Wordpress
Topic: Ysgrifennu i'r We
Level: Canolradd