Mae’r prosiect DesYIgn, sydd yn cael ei gefnogi gan ProMo-Cymru, yn defnyddio methodoleg Dylunio Gwasanaeth i gynorthwyo gweithwyr ieuenctid i gysylltu’n well gyda phobl ifanc yn y byd modern.

Manylion y prosiect

Mae Dylunio Gwasanaeth yn fethodoleg sydd wedi ei phrofi i ddylunio a gwella gwasanaethau digidol. Y brif egwyddor ydy cadw anghenion pobl wrth ei galon.

Mae’r broses Dylunio Gwasanaeth yn offeryn grymus sydd yn cael ei ddefnyddio ar draws sawl sector, ac yn gallu cael ei ddefnyddio i gefnogi gweithwyr ieuenctid i arloesi gwasanaethau a chynnyrch newydd, neu i ailfeddwl a chryfhau gwasanaethau sydd yn bodoli eisoes. Pwrpas y prosiect DesYign oedd helpu gweithwyr ieuenctid a’r sector ieuenctid i ailfeddwl sut mae gwasanaethau yn cael eu dylunio i bobl ifanc, gan ddefnyddio methodoleg Dylunio Gwasanaeth.

Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan ERYICA ac yn cael ei ariannu gan Erasmus+ ledled Ewrop. Mae ProMo-Cymru wedi gweithio mewn partneriaeth â naw o sefydliadau sydd yn ymarferwyr ieuenctid arweiniol ar draws Ewrop. Mae’r partneriaid yma yn cynnwys ERYICA (Lwcsembwrg), Youth Work Ireland (Iwerddon), Koordinaatti (Y Ffindir), Agence Nationale por l’Information des Jeunes (Lwcsembwrg), Dirección General de Juventud y Deportes de Madrid (Sbaen), ProMo-Cymru (Cymru, DU), Aġenzija Żgħażagħ (Malta), Institut Valencià de la Joventut (Sbaen) ac Åbo Akademi University (Y Ffindir).

Beth ddigwyddodd?

Ar gychwyn y prosiect roedd Prifysgol Åbo Akademi yn arwain ymchwil i anghenion ac ymddygiad pobl ifanc Ewrop wrth iddynt chwilio am wybodaeth, ac roedd hwn yn helpu i hysbysu’r prosiect DesYIgn. Gellir darllen yr adroddiad yma.

Fel rhan o’r prosiect DesYIgn, bu ProMo-Cymru yn creu offer ac adnoddau, gan gynnwys y Pecyn DesYIgn a fideos hyfforddi, ac roedd y rhain yn dylanwadu ar gynnwys y cwrs e-ddysgu, wedi’i ddylunio gan Koordinaatti. Bydd yr adnoddau yma yn cyflwyno gweithwyr ieuenctid i fethodoleg Dylunio Gwasanaeth gyda’r bwriad o gefnogi eu datblygiad parhaol ac i wella gwasanaethau gwybodaeth ieuenctid fel eu bod yn cyd-fynd ag ymddygiad chwlio pobl ifanc sydd yn newid o hyd.

Ar ôl cwblhau’r ymchwil, adnoddau a’r cwrs e-ddysgu, cynhaliwyd peilot o’r cwrs gyda 15 o weithwyr gwybodaeth ieuenctid proffesiynol ledled Ewrop. Cafwyd ymateb cadarnhaol iawn i’r cwrs DesYIgn.

Beth Nesaf?

Bydd y cwrs DesYIgn yn cael ei gyflwyno i wledydd ledled Ewrop ac yn cael ei gyfieithu i 5 iaith: Ffinnaidd, Almaeneg, Sbaeneg, Ffrangeg a Chatalaneg, yn ogystal â Saesneg. Bydd yr adnoddau a’r cwrs ar gael am ddim i holl weithwyr ieuenctid ledled Ewrop.

Ymunwch â ProMo-Cymru ynghyd â gweithwyr proffesiynol ledled Cymru yn ein Creu Sgyrsiau nesaf, yn canolbwyntio ar Ddylunio Gwasanaeth mewn Gwaith Ieuenctid. Bydd Creu Sgyrsiau yn cynnal lansiad y cwrs DesYIgn, yn ogystal ag siaradwyr gwadd arweiniol gan gynnwys Imre Simon o EYRICA a Rebecca Rae-Evans o Reply. Cynhelir y digwyddiad rhwng 10 a 11:30yb ar ddydd Iau, 13 Gorffennaf 2021 – cofiwch y dyddiad!

Gweithio gyda ProMo-Cymru

Mae ProMo-Cymru yn gweithio gyda sefydliadau i’r grymuso gyda’r sgiliau sydd ei angen i gyflawni’r fethodoleg Dylunio Gwasanaeth yn eu sefydliad.. Yn ychwanegol i hyn, mae ProMo-Cymru yn cefnogi sefydliadau yn uniongyrchol i ddylunio a datblygu gwasanaethau i bobl ifanc, bod hynny ar-lein neu all-lein.

Os oes gennych chi ddiddordeb yn gweithio gyda ni gan ddefnyddio’r fethodoleg Dylunio Gwasanaeth, cysylltwch ag Arielle ar arielle@promo.cymru.