Ein Gwaith

Rydym yn darparu cyngor profiadol a datrysiadau delfrydol i gysylltu â chymunedau a chreu newid positif.

Bod hynny’n cychwyn llinell gymorth, saethu fideo, meddiannu adeilad, darparu hyfforddiant, cynnal gweithdy… rydym yn gwneud beth bynnag sydd ei angen i’ch helpu chi i ddeall a chyfathrebu’n effeithiol gyda’r bobl rydych chi’n ceisio cysylltu â nhw.

Rydym yn credu mewn cydweithrediad, cyfathrebu a chysylltu, ac wedi bod yn gwneud hyn ers dros 30 mlynedd.

Gadewch i ni gychwyn sgwrs…

Mae’r model TYC yn fodel cyfathrebu digidol integredig arloesol yn canolbwyntio’n benodol ar gynhwysiad, hygyrchedd a chyrhaeddiad.

DARLLEN MWY

Mae gan ProMo-Cymru yr wybodaeth, y sgiliau a’r cyfleusterau i gynhyrchu amrywiaeth eang o gynyrchiadau a ffurfiau cyfryngol, o animeiddiadau (clai) i ffilmiau byr, lluniau proffesiynol, hysbysebion a phodlediadau.

DARLLEN MWY

Rydym yn cyflwyno hyfforddiant pwrpasol mewn llythrennedd digidol, cyfryngau cymdeithasol, ysgrifennu creadigol, ffilm ac animeiddiad i drawsnewid y ffordd rydych chi’n cyfathrebu’ch neges. Gallem gynnig hyfforddiant i weithwyr proffesiynol, pobl…

DARLLEN MWY

Mae pawb yn ymwybodol bod y rhyngrwyd yn hanfodol i gysylltu â phobl ifanc, yn aml yr her ydy sut i wneud hyn yn ddiogel, yn broffesiynol ac yn effeithiol.

DARLLEN MWY

Rydym yn cysylltu gyda phobl ifanc, teuluoedd, cymunedau a grwpiau celf a diwylliannol pob dydd, felly dewch atom i ddarganfod sut…

DARLLEN MWY

Mae cymunedau iach yn ffynnu pan fydd ei aelodau yn derbyn cyfleoedd i ddysgu a datblygu sgiliau, a pan fydd gofod i gyfarfod, cyfrannu syniadau, darganfod creadigedd a rhagweld eu…

DARLLEN MWY

Gyda’r prosiect Meic, mae ProMo-Cymru wedi cyflwyno llinell gymorth eiriolaeth gyffredinol yn llwyddiannus – y cyntaf o’i fath yn y DU.

DARLLEN MWY

Mae gweithio’n gydweithredol wedi bod yng nghalon popeth rydym ni wedi’i wneud am dros 30 o flynyddoedd.

DARLLEN MWY