Rydym wedi cefnogi nifer o sefydliadau trydydd sector ledled Cymru gyda’u cwestiynau digidol a’u heriau.

Mae ein hastudiaethau achos yn dangos siwrne’r sefydliadau unwaith iddynt gysylltu â ni i gael mynediad i gymorth

Astudiaethau Achos

Chwilio am gymorth digidol i’ch sefydliad?

Os ydych chi’n sefydliad trydydd sector yng Nghymru, gallech gael mynediad i wasanaeth DigiCymru trwy’r prosiect Cefnogaeth Ddigidol Trydydd Sector.

Manylion  pellach am DigiCymru.

Ewch yn ôl i’n tudalen Cymorth Digidol

Mae’r cymorth yma i sefydliadau trydydd sector yng Nghymru yn bosib fel rhan o’r prosiect Cefnogaeth Ddigidol Trydydd Sector diolch i gyllid Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.