Dayana Del Puerto

Rheolwr Cynhyrchu Cyfryngau

Articles by Dayana

 • 4 Menter Gymdeithasol Benigamp

  gan Dayana Del Puerto | 06/03/2017

  Fel menter gymdeithasol, mae gennym ddiddordeb mawr yn dysgu sut gallem wneud da mewn ffordd foesegol a chynaliadwy. Mae’r bwlch rhwng cwmnïau dielw a’r cwmnïau sydd yn gwneud elw sydd…

 • Digidol, Arloesi a Marchnata Yn Y Trydydd Sector

  gan Dayana Del Puerto | 04/01/2017

  Mae ProMo-Cymru yn edrych i ddatblygu sut rydym yn cefnogi trydydd sector a sector chymunedol trwy helpu efo marchnata, cyfathrebu, TGCh ac arloesi.  Hoffem gael gwybod pa fath o gefnogaeth…

 • Nadolig Hapus! Dyma Cerdyn & Oriau Agor

  gan Dayana Del Puerto | 22/12/2016

  Cyn i ni ddweud hwyl fawr i 2016, hoffem gymryd y cyfle yma i ddymuno Nadolig hapus i chi gyd. Mae ProMo-Cymru yn gyfrifol am sawl prosiect, gwasanaeth, adeilad a…

 • Galwad Castio — Actorion i PwyntTeulu Cymru

  gan Dayana Del Puerto | 04/10/2016

  CRYNODEB Mae PwyntTeulu Cymru, gwasanaeth aml-sianel sydd yn gosod rhieni a gofalwyr wrth ei galon, yn chwilio am bobl i fod yn rhan o’i ymgyrch fideo hyrwyddol. Os oes gennych…

 • Sut i Ddarganfod Delweddau Da Heb Hawlfraint

  gan Dayana Del Puerto | 28/09/2016

  Chwilio am ddelweddau am ddim i addurno’ch gwefan a’u defnyddio ar gyfryngau cymdeithasol? Mae llun yn ychwanegiad gwerthfawr… ac yn gwneud i’ch postiadau blog a’ch erthyglau edrych yn llawer gwell….

 • Galwad Castio – Actorion Ifanc

  gan Dayana Del Puerto | 19/07/2016

  Rydym Yn Chwilio  Am (oedrannau fras): Bachgen 11-12 oed Merch 11-12 oed Rolau eilaidd: Bechgyn/merched 11-12 oed (Tua 5x) Crynodeb: Mae Meic, y llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth genedlaethol,…

 • ProMo-Cymru @ Gŵyl y Llais Canolfan y Mileniwm

  gan Dayana Del Puerto | 30/06/2016

  Yn gynharach ym mis Mehefin, bu Caerdydd yn cynnal dathliad unigryw, yn arddangos dawn ryngwladol. Dyma oedd Gŵyl y Llais gyntaf Canolfan y Mileniwm: digwyddiad bythgofiadwy.  Gydag enwau mawr fel Charlotte Church,…

 • Radio Platfform: Sgwrsio gyda…Charlotte Church

  gan Dayana Del Puerto | 30/06/2016

  Ffurfiwyd Platfform Radio yn gynnar ym mis Mehefin, fel rhan o brosiect Gŵyl y Llais, gan Ganolfan y Mileniwm. Bu’r orsaf radio yn darlledu rhaglenni a chrëwyd a chyflwynwyd gan…