Wythnos Gwrth-Fwlio 2016 – ProMo-Cymru Yn Nodi’r Dyddiad

by Marco Gil-Cervantes | 9th Tach 2016

Bydd dau o brosiectau ProMo-Cymru, Meic a TheSprout, yn cyflwyno ymgyrchoedd gwrth-fwlio eleni ar gyfer Wythnos Gwrth-Fwlio 2016 (14eg – 18fed Tachwedd).

Sut fedrwch chi wneud gwahaniaeth?

Mae’n hawdd iawn i chi ein cefnogi eleni: rhannwch ein cynnwys! Dyma ble gellir dilyn ein hymgyrchoedd:

screen-shot-2016-11-08-at-09-30-55

Meic

Bydd porthiant Facebook a Twitter Meic yn llawn delweddau Gavyn Wrench — cynhyrchwyd mewn cydweithrediad â SchoolBeat, Plant yng Nghymru a Llywodraeth Cymru ac maent yn cynnwys dyfynodau yn dilyn ymgynghoriadau gyda phlant a phobl ifanc.

Cadwch lygaid allan am: vox pops gyda phlant a phobl ifanc yn rhannu eu barn am fwlio, a chystadleuaeth i ennill llun wedi’i arwyddo gan Gavyn Wrench ei hun!

Bydd yna erthyglau nodwedd hefyd gydag awgrymiadau i chi sydd efallai yn mynd drwy gyfnod anodd oherwydd bwlio.

The Sprout

screen-shot-2016-11-08-at-09-17-14

Y mis Tachwedd hwn, mae TheSprout yn cynnig credydau amser i bobl ifanc (11-25) sydd yn cyflwyno unrhyw erthyglau am fwlio. Byddant hefyd yn helpu i gyflwyno’r gystadleuaeth delwedd Meic — felly rhannwch y neges gydag unrhyw darpar artistiaid neu ysgrifenwyr! Gallwch ddilyn yr ymgyrch ar Facebook, Twitter, ac ar TheSprout.co.uk.