• [Wedi cau] Swyddog Cyllid a Datblygu

  by Andrew Collins | 8th Tach 2023

  Cyfle cyffrous i ymuno â’r tîm ProMo-Cymru fel Swyddog Cyllid a Datblygu.  Swyddog Cyllid a DatblyguLlawn amser (35 awr yr wythnos)Opsiwn gweithio’n rhan amser/rhannu swyddCyflog £24,410 – £29,250Cytundeb parhaol (yn…

 • [Wedi cau] Swyddog Prosiectau Digidol 

  by Andrew Collins | 8th Tach 2023

  Cyfle cyffrous i ymuno â’r tîm ProMo-Cymru fel Swyddog Prosiectau Digidol.  Swyddog Prosiectau Digidol 35 awr yr wythnos Cyflog £24,410 – £29,250Cytundeb parhaol (yn amodol ar gyllid)   Gwybodaeth am ProMo-Cymru  Mae ProMo-Cymru…

 • [Wedi cau] Cyfleoedd Swydd: Rolau Llinell Gymorth

  by Andrew Collins | 19th Hyd 2022

  Mae gan ProMo-Cymru dri chyfle swydd i ymuno â’r Tîm Gweithredu Cymdeithasol, gan weithio ar draws llinellau cymorth lluosog. Wedi ei adnewyddu am 4 mlynedd arall, mae’r gwasanaeth arobryn Meic…

 • Dychmygu’r Dyfodol – Aduniad ProMo-Cymru 

  by promocymru_admin | 21st Meh 2022

  Casglodd staff ProMo-Cymru at ei gilydd fel tîm cyfan am y tro cyntaf ers cyn y pandemig i rannu syniadau, i dreulio amser yng nghwmni ei gilydd ac i ddychmygu’r…

 • Cyfleoedd Ymddiriedolwyr yn ProMo-Cymru

  by Tania Russell-Owen | 6th Chw 2020

  Ydych chi’n chwilio am ffordd i wneud cyfraniad gwerthfawr gyda phobl ifanc yng Nghymru? Fyddech chi’n hoffi cefnogi menter gymdeithasol sydd yn gweithio i greu gwasanaethau digidol arloesol a phrosiectau…

 • I Ddod: Diwrnod Agored ProMo-Cymru

  by Tania Russell-Owen | 26th Medi 2018

  Mae yna gyffro mawr ym Mhencadlys ProMo-Cymru ar hyn o bryd wrth i ni baratoi ar gyfer ein Diwrnod Agored dydd Gwener, 28 Medi 2018. Rydym yn edrych ymlaen at…

 • Ffarwel ac Au Revoir i’n Gwirfoddolwr EVS Manon

  by Tania Russell-Owen | 31st Awst 2018

  Ar ddiwedd y mis Gorffennaf roedd rhaid ffarwelio a dweud ‘au revoir’ i’n gwirfoddolwr EVS Manon De Lalande yn dilyn 11 mis yn gweithio yma yn ProMo-Cymru. Cawsom sgwrs â…

 • Taith Tywys Fideo: Adeilad Newydd

  by Tania Russell-Owen | 21st Rhag 2017

  Rydym wedi sôn yn y gorffennol am ein hadleoliad i adeilad newydd ym Mae Caerdydd ac rydym wedi penderfynu rhannu ein gofod gyda chi wrth greu fideo. Gadewch i’n tîm roi…

 • Trawsffurfiad, Ymgysylltiad a Chyfathrebiad (Model TYC)

  by Tania Russell-Owen | 21st Meh 2017

  Mae ProMo-Cymru yn gweithio tuag at greu newid positif a pherthnasau parhaol rhwng unigolion, teuluoedd a chymunedau. Yn darparu datrysiadau arloesol a chreadigol gyda sgyrsiau ystyrlon a thechnoleg ddigidol. Trawsffurfiad,…