• Dychmygu’r Dyfodol – Aduniad ProMo-Cymru 

  by promocymru_admin | 21st Meh 2022

  Casglodd staff ProMo-Cymru at ei gilydd fel tîm cyfan am y tro cyntaf ers cyn y pandemig i rannu syniadau, i dreulio amser yng nghwmni ei gilydd ac i ddychmygu’r…

 • Cyfleoedd Ymddiriedolwyr yn ProMo-Cymru

  by Tania Russell-Owen | 6th Chw 2020

  Ydych chi’n chwilio am ffordd i wneud cyfraniad gwerthfawr gyda phobl ifanc yng Nghymru? Fyddech chi’n hoffi cefnogi menter gymdeithasol sydd yn gweithio i greu gwasanaethau digidol arloesol a phrosiectau…

 • I Ddod: Diwrnod Agored ProMo-Cymru

  by Tania Russell-Owen | 26th Medi 2018

  Mae yna gyffro mawr ym Mhencadlys ProMo-Cymru ar hyn o bryd wrth i ni baratoi ar gyfer ein Diwrnod Agored dydd Gwener, 28 Medi 2018. Rydym yn edrych ymlaen at…

 • Ffarwel ac Au Revoir i’n Gwirfoddolwr EVS Manon

  by Tania Russell-Owen | 31st Awst 2018

  Ar ddiwedd y mis Gorffennaf roedd rhaid ffarwelio a dweud ‘au revoir’ i’n gwirfoddolwr EVS Manon De Lalande yn dilyn 11 mis yn gweithio yma yn ProMo-Cymru. Cawsom sgwrs â…

 • Taith Tywys Fideo: Adeilad Newydd

  by Tania Russell-Owen | 21st Rhag 2017

  Rydym wedi sôn yn y gorffennol am ein hadleoliad i adeilad newydd ym Mae Caerdydd ac rydym wedi penderfynu rhannu ein gofod gyda chi wrth greu fideo. Gadewch i’n tîm roi…

 • Trawsffurfiad, Ymgysylltiad a Chyfathrebiad (Model TYC)

  by Tania Russell-Owen | 21st Meh 2017

  Mae ProMo-Cymru yn gweithio tuag at greu newid positif a pherthnasau parhaol rhwng unigolion, teuluoedd a chymunedau. Yn darparu datrysiadau arloesol a chreadigol gyda sgyrsiau ystyrlon a thechnoleg ddigidol. Trawsffurfiad,…

 • Eirin Gwlanog a Chynnydd Personol: Mis Gyda ProMo

  by Dayana Del Puerto | 30th Medi 2016

  Dwi newydd ddod i ddiwedd mis anhygoel o brofiad gwaith gyda ProMo-Cymru. Dysgais am ProMo am y tro cyntaf fel person ifanc, ym Mlwyddyn 9 yn yr ysgol, a dwi…

 • Ymuwch â ProMo fel aelod o’r bwrdd

  by Tania Russell-Owen | 3rd Medi 2012

  Wedi’i sefydlu ers 30 mlynedd, mae ProMo-Cymru wedi datblygu enw da fel darparwr atebion arloesol i, a gyda, phobl ifanc a chymunedau yng Nghymru. Mae ProMo-Cymru eisiau recriwtio aelodau newydd…